Kreativní města vzdělávají uměním

Mezinárodní participativní konference

25. 9. 2019, Praha, CAMP

Srdečně Vás zveme na událost, která je unikátní příležitostí k výměně zkušeností s předními evropskými
odborníky na kreativní vzdělávání
(Marjo Kyllönen - Helsinky, Peggy Brandon - Amsterdam, Diane Hebb - Wales, Paul Collard - Anglie).

Cílem konference je inspirovat zastupitele měst, zástupce krajů, ředitele škol i širší veřejnost k systematickému rozvoji kreativního vzdělávání a diskutovat o konkrétních možnostech, jak mohou města a kraje v ČR využívat umění v rozvoji kvality vzdělávání všech témat a předmětů na základních i středních školách.

Akci pořádají uMĚNÍM Platforma pro kreativní učení, Společnost pro kreativní vzdělávání, Institut umění - Divadelní ústav.

Střed zájmu: GRANTY
Jak podpořit kulturu ve městech?

11. 3. 2019, Jihlava

Jaké bylo setkání Kreativního Česka v Jihlavě?
Jaké poznatky o grantových systémech jsme si z akce odvezli a co chceme sdílet?
Čtěte ve dvou článcích, v kterých pro vás shrnujeme program, tipy i otázky, které je dobré řešit.

Srovnání měst a jejich grantů

Setkání Kreativního Česka v Jihlavě s názvem Střed zájmu: GRANTY nabídlo mimo jiné srovnání grantových systémů vybraných měst. V základu této prezentace stála rešerše, která do podrobné tabulky shrnuje data pro rok 2018 o grantových systémech šesti vybraných měst (Ostrava, Olomouc, Plzeň, Brno, Jihlava, Hradec Králové). Data, která se podařilo získat z veřejně dostupných zdrojů, byla následně ověřena a opravena pověřenými zaměstnanci odborů kultury daných měst. Shrnujeme ta nejvýznamnější zjištění, která jsou podnětná pro zlepšování systému na podporu kultury na úrovni měst České republiky. Cílem rešerše bylo zorientovat se ve stavu grantových systémů a jejich aktuálním nastavení, možnost srovnání a zejména příležitost pro inspiraci příklady dobré praxe.

Jak může úředník podpořit kulturu?

Uspořádali jsme další setkání neformální platformy Kreativní Česko. Akce s názvem Střed zájmu: GRANTY aneb Jak podpořit kulturu ve městech otevřela Pandořinu skříňku plnou otázek, frustrací i řešení pro efektivnější administrativu nejen grantů. Jak správně nastavit grantové systémy, si do jihlavské městské knihovny přijelo vyslechnout třicet pět úředníků, vedoucích odborů kultury, radních či analytiků kultury a kreativních odvětví. S tématem se nám podařilo přivést k sobě zástupce Jihlavy, Brna, Prahy, Plzně, Olomouce, Ostravy, Opavy, Liberce, Hradce Králové a Zlína. Speciální pozdravy putují do Českých Budějovic, jejichž zástupkyním účast překazila nepřízeň počasí. Nejen počasí bylo ten den pestré. Jaké podněty jsme si z Jihlavy odvezli?

Program setkání

Máte na nás otázku?