Brno

- Mapování kulturních a kreativních průmyslů v Brně, 2014 -

„V Brně se vyskytuje 11 tisíc subjektů v KKO,
20 tisíc zaměstnaných (10 % zaměstnanosti Brna), 24 miliard Kč obratu ročně, 2 tisíce firem, 8,5 tisíce OSVČ.“

„Architektura zůstala v Brně na bezkonkurenčním prvním místě s téměř 6 000 zaměstnanci, na druhé místo se dotáhla řemesla s 4 000 zaměstnanci. Reklama sice v zaměstnanosti zaostává za řemesly, ale s 3 184 zaměstnanci předběhla odvětví literatury a knižního trhu s 2 968 pracovníky.“

„Celkový počet studentů a absolventů ve zkoumaných oborech v Jihomoravském kraji je poměrně vysoký, jedná se o 9 983 studentů, roční počet absolventů je pak 3 320.“

„Je možné odhadovat průměrný obrat subjektů KKO kolem 3 milionů Kč za rok.“

„I přes komunikační vymoženosti doby je fyzická blízkost kreativců stále důležitou podmínkou pro vytvoření pracovních vazeb a komunikace v rámci, ale i napříč jednotlivými odvětvími. Zkušenosti jiných měst ukazují, že čtvrti s tradiční městskou zástavbu vysoké hustoty, se mohou stát podhoubím kreativity spíše než rozsáhlé areály na periferii.“

Co se děje v Brně po mapování?

1/

Káznice kreativním centrem

Mezi ulicemi Cejl a Bratislavská se v Brně nachází rozsáhlý objekt bývalé káznice. Z ní má vzniknout po vzoru mnoha evropských měst kreativní centrum, které oživí lokalitu, přitáhne do ní zajímavé lidi, poskytne jim pracovní prostory a pomůže suplovat to, co v okolní oblasti chybí. Město navazuje na studii proveditelnosti a mapování kreativních průmyslů. Cílem je oživení objektu při respektování jeho kulturně historických hodnot. Partnery projektu jsou zástupci KKP, Knihovna Jiřího Mahena, neziskové organizace působící v lokalitě, školy i soukromí investoři. Objekt je nyní bezpečně sanován a otevřen veřejnosti pro výstavy, přednášky, představení, koncerty či festivaly. Aktuálně zde působí projekt Barvy brněnského bronxu organizace Tripitaka ve spolupráci s TIC Brno. O dění v káznici a cestě za kreativním centrem se dočtete zde.

2/

Kreativní vouchery

Po zmapování KKP si v Brně uvědomili fakt, že téměř každý desátý obyvatel města pracuje v kreativním odvětví. Mnohé místní firmy ale služeb svých spoluobčanů nevyužívají. Kreativní vouchery, které připravilo Brno ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem, mají za cíl obě strany ke společné spolupráci povzbudit.

Jde o jednorázovou finanční podporu pro firmy z Jihomoravského kraje, které vytváří produkt nebo službu v hlavních sektorech Regionální inovační strategie nebo jsou součástí hodnotového řetězce takové firmy (jsou v subdodavatelském vztahu). Mohou ji využít na spolupráci se zkušenými profesionály z kreativní galerie. Voucher pokrývá 75 % ceny zakázky, a to až do výše 100 000 Kč. Firmy zaplatí celou zakázku a JIC jim pak voucher zpětně proplatí. Minimální celková hodnota zakázky je 50 000 Kč bez DPH.

3/

Brněnský kulturní parlement a strategie města

Brněnský kulturní parlament je platformou pro setkávání zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví, zainteresovaných úředníků Magistrátu města Brna, městských částí a politiků. Je prostorem pro vzájemné informování, diskuzi, koordinaci, strategické plánování či formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna.

V tento moment je struktura kulturního parlamentu a jeho pracovních skupin využívaná především pro participativní tvorbu kulturní strategie města Brna. Na podzim 2019 se uskutečnilo v pořadí již deváté setkání. Tentokrát v objektu bývalé káznice na Bratislavské ulici. Stěžejním tématem byl především objekt káznice a jeho plánované využití v dalších letech, i s ohledem na kandidaturu Brna na titul Evropského hlavního města kultury (EHMK) 2028 a také na záměr Kreativního centra Brno.

Čtěte o Brně /

Cesta za kreativním centrem

Před deseti lety začalo hledání místa pro brněnské kreativní centrum. Volba padla na bývalou káznici a pro tento cíl vznikla v roce 2009 platforma Kreativní Brno. Kreativci však ani po deseti letech káznici neobývají. I když cesta za kreativním centrem ještě není u konce, přinesla mnohé a historicky cenný objekt na Cejlu i tak žije a vysílá důležitá poselství.

Brno má manuál proti vizuálnímu smogu

Na jaře loňského roku jsme si povídaly s Veronikou Rút Novákovou, designérkou a iniciátorkou manuálu, který definuje pravidla reklamy a označení provozoven ve městě Brně. Po třech letech usilovné práce týmu odborníků byl manuál v červnu letošního roku zveřejněn. Co se bude dít dál, čím může Brno inspirovat další česká města a proč to není o tom „udělat to hezčí“?

Jižní Morava stojí o kreativitu

Na konci října se v Brně konala konference ke zhodnocení Regionální inovační strategie. A protože i v Česku začínáme pracovat s poznáním, že těžba kreativity je sázka na jistotu, bylo letošní téma Kreativita v inovacích. Ve jménu motta „Dejte svému byznysu KKO “ svolalo Jihomoravské inovační centrum setkání zástupců kraje, města, firem, univerzit, neziskovek a kreativců. Zaznělo zhodnocení dosavadní práce, přísliby do budoucna i motivační řeč hlavního hosta Johna Newbigina z Creative England.

Další města/

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.

Pardubice

Studie Kulturní a kreativní průmysly Pardubic byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Kvalitativní mapování vycházelo z potřeb samosprávy města Pardubice.

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zadalo Mapování kulturních a kreativních průmyslů v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla zejména proto, aby podpořilo zachování a další rozvoj tradičních řemesel v  regionu. Výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro žádost města o zařazení do sítě kreativních měst UNESCO.

Olomouc

Olomouc je první město v ČR, které mapování KKO uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury. Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města.