Brno

Město Brno ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, byla vytvořena pozice podpory koordinátora KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založen kreativní hub KUMST. Pod záštitou Odboru kultury se pravidelně koná Brněnský kulturní parlament, pro participativní tvorbu kulturní strategie města Brna i s ohledem na kandidaturu Brna na titul Evropského hlavního města kultury (EHMK) 2028.

1/ KUMST

Původně mělo kreativní centrum sídlit v prostorách bývalé Káznice na Cejlu, ale vzhledem k dlouhým diskuzím a průtahům se pilotní provoz hubu přesunul do bývalé budovy FAVU na Údolní ulici. KUMST funguje od září 2020, jeho provozotavelem je JIC.

Hlavním cílem hubu je propojit profesionály napříč kreativními odvětvími, rozvíjet jejich schopnost živit se tvorbou a podporovat tím i ostatní odvětví. Kreativci si zde mohou pronajmout místo v coworkingu, studio nebo kancelář, ve společných prostorech probíhají vzdělávací i komunitní akce nebo umělecké vernisáže. V současnosti zde sídlí například první Herní klastr v České republice. 

Poslechněte náš podcast a díl Kumst kreativní hub ZDE

2/ Káznice žije

Mezi ulicemi Cejl a Bratislavská se v Brně nachází rozsáhlý objekt bývalé káznice. Záměr pro vytvoření kreativního centra v těchto prostorech je zatím v očekávání, přesto Káznice ožívá díky programu Káznice žije . 

Objekt je nyní bezpečně sanován a otevřen veřejnosti pro výstavy, přednášky, představení, koncerty či festivaly. Naleznete zde unikátní historické prostory ve správě TIC BRNO, Komunitní centrum Platan poskytující služby lidem s duševními obtížemi, zázemí a nahrávací studio jihomoravské pobočky Paměti národa či výtvarné ateliéry Káznice STUDIOS. 

3/ Finanční podpora KKO

Kreativní vouchery

Po zmapování KKP si v Brně uvědomili fakt, že téměř každý desátý obyvatel města pracuje v kreativním odvětví. Mnohé místní firmy ale služeb svých spoluobčanů nevyužívají. Kreativní vouchery, které připravilo Brno ve spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem (JIC), mají za cíl obě strany ke společné spolupráci povzbudit.

Jde o jednorázovou finanční podporu pro firmy z Jihomoravského kraje, které vytváří produkt nebo službu v hlavních sektorech Regionální inovační strategie nebo jsou součástí hodnotového řetězce takové firmy (jsou v subdodavatelském vztahu). Mohou ji využít na spolupráci se zkušenými profesionály z kreativní galerie. Voucher pokrývá 75 % ceny zakázky, a to až do výše 100 000 Kč. Firmy zaplatí celou zakázku a JIC jim pak voucher zpětně proplatí. Minimální celková hodnota zakázky je 50 000 Kč bez DPH.

Dotační program Pro Kreativní Brno

Město Brno také od roku 2021 podporuje lokální tvůrce z oblasti kreativních odvětví formou dotačního programu Pro Kreativní Brno. Ten navazuje na podporu kreativních odvětví, která na Odboru strategického rozvoje a spolupráce Magistrátu města Brna probíhá již od roku 2010. Cílem tohoto dotačního titulu je podpora podnikání, systematický rozvoj kreativních odvětví a propagace brněnského kreativního sektoru na národní i mezinárodní úrovni. Dalším důležitým cílem je i vzdělávání, a to jak odborné, tak i laické veřejnosti. Veškeré projekty budou vybírány transparentně, za účasti odborné komise skládající se z několika organizací.

4/ Kultura Brno

Je platforma Odboru kultury města Brna, která má za cíl srozumitelně, přístupně a moderně informovat veřejnost o činnostech odboru. 

Jedním z projektů Odboru kultury je Kulturní fórum, v jehož rámci se pravidelně koná Brněnský kulturní parlament, který byl vytvořen pro setkávání zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví, zainteresovaných úředníků Magistrátu města Brna, městských částí a politiků. Je prostorem pro vzájemné informování, diskuzi, koordinaci, strategické plánování či formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna.

Brno 2028

Město Brno se uchází o post Evropského města kultury 2028. Díky této kandidatuře město podporuje a startuje řadu projektů z oblasti infrastruktury, strategie nebo kulturní nabídky. Sledujte web BRNO 2028 a zjistěte o této kandidatuře bližší informace.

Čtěte o Brně /

Cesta za kreativním centrem

Před deseti lety začalo hledání místa pro brněnské kreativní centrum. Volba padla na bývalou káznici a pro tento cíl vznikla v roce 2009 platforma Kreativní Brno. Kreativci však ani po deseti letech káznici neobývají. I když cesta za kreativním centrem ještě není u konce, přinesla mnohé a historicky cenný objekt na Cejlu i tak žije a vysílá důležitá poselství.

Brno má manuál proti vizuálnímu smogu

Na jaře loňského roku jsme si povídaly s Veronikou Rút Novákovou, designérkou a iniciátorkou manuálu, který definuje pravidla reklamy a označení provozoven ve městě Brně. Po třech letech usilovné práce týmu odborníků byl manuál v červnu letošního roku zveřejněn. Co se bude dít dál, čím může Brno inspirovat další česká města a proč to není o tom „udělat to hezčí“?

Kreativní voucher rozvíjí podnikání i během koronakrize

Myšlenka kreativních voucherů je starší než pandemie koronaviru. Jedná se o dotační program, který má podněcovat spolupráci firem a kreativců v regionech. Prvním městem, které s vouchery začalo, je Brno. Pojďme si zhodnotit, co se za tři ročníky podařilo, která města a kraje se inspirovaly a co plánuje s vouchery stát.

Další města/

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.

Pardubice

Pardubice jsou po Hradci Králové druhým největším městem východních Čech a krajským městem Pardubického kraje. Jako velkoměsto a sídlo univerzity nabízí také bohatý kulturní život. Nejsilnějším odvětvím je hudba, kde počet subjektů dosahuje 174. Jen o 9 subjektů méně má odvětví literatura, knihy a tisk (165). Tím silně předčí ostatní odvětví – například třetí nejsilnější odvětví, reklama, čítá pouze 103 subjektů a patří spolu s architekturou (57) a scénickými (49) a výtvarnými uměními (83) ke středně zastoupeným odvětvím.

Uherské Hradiště

V Uherském Hradišti vznikla Strategie kulturních a kreativních odvětví, která staví na tom, že v místě figuruje 1186 subjektů KKO s obratem blížícím se 1,5 mld. korun. I zde z analýzy vyplynulo, že pro 80 % respondentů je hlavní potřebou mít fyzické místo, kde se mohou setkávat, sdílený prostor pro debaty, výměnu zkušeností, hledání partnerů a vzdělávání. Objevuje se i chuť pracovníků v KKO spolupracovat s městem.

Olomouc

Olomouc je první město v ČR, které mapování KKO uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury. Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města.