Brno

- Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, 2017 -

"V Brně se vyskytuje 11 tisíc subjektů v KKO,
20 tisíc zaměstnaných (10 % zaměstnanosti Brna), 24 miliard Kč obratu ročně, 2 tisíce firem, 8,5 tisíce OSVČ."

"Architektura zůstala v Brně na bezkonkurenčním prvním místě s téměř 6 000 zaměstnanci, na druhé místo se dotáhla řemesla s 4 000 zaměstnanci. Reklama sice v zaměstnanosti zaostává za řemesly, ale s 3 184 zaměstnanci předběhla odvětví literatury a knižního trhu s 2 968 pracovníky."

"Celkový počet studentů a absolventů ve zkoumaných oborech v Jihomoravském kraji je poměrně vysoký, jedná se o 9 983 studentů, roční počet absolventů je pak 3 320."

"Je možné odhadovat průměrný obrat subjektů KKO kolem 3 milionů Kč za rok."

"I přes komunikační vymoženosti doby je fyzická blízkost kreativců stále důležitou podmínkou pro vytvoření pracovních vazeb a komunikace v rámci, ale i napříč jednotlivými odvětvími. Zkušenosti jiných měst ukazují, že čtvrti s tradiční městskou zástavbu vysoké hustoty, se mohou stát podhoubím kreativity spíše než rozsáhlé areály na periferii."

Co se děje v Brně po mapování?

1/

Káznice kreativním centrem

Mezi ulicemi Cejl a Bratislavská se v Brně nachází
rozsáhlý objekt bývalé káznice. Z ní má vzniknout
po vzoru mnoha evropských měst kreativní centrum,
které oživí lokalitu, přitáhne do ní zajímavé
lidi, poskytne jim pracovní prostory a pomůže
suplovat to, co v okolní oblasti chybí. Město navazuje
na studii proveditelnosti a mapování kreativních
průmyslů. Cílem je oživení objektu při
respektování jeho kulturně historických hodnot.
Partnery projektu jsou zástupci KKP, Knihovna
Jiřího Mahena, neziskové organizace působící
v lokalitě, školy i soukromí investoři. Objekt je
nyní bezpečně sanován a provizorně se otevře veřejnosti
ještě v roce 2016 pro výstavy, přednášky,
divadelní představení, koncerty či festivaly.
Na provizorní provoz naváže velká rekonstrukce
a přeměna objektu v kreativní centrum, na jehož
podobu bude vyhlášena mezinárodní architektonická
soutěž.

2/

Kreativní vouchery

Po zmapování KKP si v Brně uvědomili fakt, že téměř
každý desátý obyvatel města pracuje v kreativním
odvětví. Mnohé místní firmy ale služeb
svých spoluobčanů nevyužívají.
Kreativní vouchery, které připravilo Brno ve
spolupráci s Jihomoravským inovačním centrem,
mají za cíl obě strany ke společné spolupráci povzbudit.
Brno firmám v roce 2016 přispěje dohromady
čtyřmi miliony na prezentaci svého portfolia
a podpoří tak lokální ekonomiku – firmy budou
konkurenceschopnější a kreativci získají nové
zakázky. Letošní pilotní spuštění projektu zaznamenává
obrovský ohlas.

3/

Brněnský kulturní parlement a strategie

Brněnský kulturní parlament je platformou pro setkávání zástupců brněnských kulturních a kreativních odvětví, zainteresovaných úředníků Magistrátu města Brna, městských částí a politiků. Je prostorem pro vzájemné informování, diskuzi, koordinaci, strategické plánování či formulaci návrhů pro kulturní politiku města Brna.

Na základě dobrých praxí ze zahraničí a potřeb/specifik brněnské scény bude kulturnímu parlamentu postupně vtisknuta formální struktura a jednací řád. V tento moment je zřízeno dvanáct tzv. advokačních skupin dle jednotlivých sektorů. Setkání advokačních skupin vytváří prostor pro řešení specifických otázek týkajících se daného sektoru. V tento moment se advokační skupiny primárně věnují jednotlivým krokům strategického plánování v kultuře. Dále se nabízí prostor pro diskusi nad aktuálními potřebami a problémy, prostor pro sdílení dobrých praxí a síťování.

Město nechce konkurovat bottom-up projektům, chceme však pomoci zapojit kreativní lidi do inovačního ekosystému města a podpořit jejich rozvoj i lokální ekonomiku. Chceme udržet talenty, podporovat zaměstnanost,
podnikání i oživit město sociálně.

Další města