České startupy 2016

První vlna boomu české startupové scény je za námi. Česko zejména v posledních pěti letech získalo nové nadějné projekty a s nimi i nové, mladé podnikatele, kteří díky investorským penězům vytáhli své firmy do výšin a nemálo z nich dnes díky tomu může investovat též. Jenže jaká je obecná charakteristika českých startupů? A kolik jich tu vůbec je?

První vlna boomu české startupové scény je za námi. Česko zejména v posledních pěti letech získalo nové nadějné projekty a s nimi i nové, mladé podnikatele, kteří díky investorským penězům vytáhli své firmy do výšin a nemálo z nich dnes díky tomu může investovat též. Jenže jaká je obecná charakteristika českých startupů? A kolik jich tu vůbec je?

Na otázky se snaží odpovědět studie České startupy 2016, kterou v pondělí vydal Aspen Institut. „Přesný počet startupů, které v současné době v České republice fungují, není možné odhadnout, zejména kvůli neustálému vzniku a zániku projektů a nedostatečné shodě ohledně definice startupu,“ píše se hned v úvodu. Přesná čísla tedy nedostaneme, Aspen Institute ale obeslal 550 startupů s dotazy na jejich zakladatele, místo registrace, potřebu financování a podobně. Odpověděla jich zhruba čtvrtina.

„Analýza české startupové scény je první částí projektu, který Aspen Institute Prague provedl se svými partnery. Jeho další část bude zahrnovat srovnání startupových ekosystémů v celé Visegrádské skupině, tj. v České republice, Maďarsku, Polsku a na Slovensku,“ říká spoluautorka studie a zástupkyně výkonného ředitele institutu Maria Stazskiewicz.

Publikace České startupy 2016 je ke stažení zde: http://www.aspeninstitute.cz/imahttp://www.aspeninstitute.cz/images_upload/files/Ceske_startupy_2016.pdf

"Tato studie představuje jedinečný projekt zaměřený na analýzu neustále se měnícíhoprostředí českého inovačního podnikání. Zájem
o startupy v posledních letech prudce rostea samotný termín se stal, v dobrém i zlém, synonymem pro inovativní způsob podnikání. Následně začala být „podpora startupů“ nezbytnou součástí mnoha veřejných či soukromých inovačních a vývojových strategií, často bez správného pochopení, co startupy jsou a co opravdu pro svůj rozvoj potřebují nebo co jim překáží. Proto bylo jedním z cílů průzkumu zmapování prostředí a zkoumání možných trendůa častých problémů, s nimiž by se české startupy mohly potýkat.(...)Doufáme, že náš výzkum, spolu s komentáři a doporučeními expertů a odborníků z české startupové komunity umožní lepší orientaci politikům, kteří tvoří startupové prostředí a zároveň všem, kteří se zabývají startupy"
, píše v úvodním slově Maria Stazskiewicz.