Czech Music Office zahajuje činnost

Institutu umění – Divadelní ústav (IDU) zřizuje proexportní hudební kancelář.
Pro její řízení byl vybrán Márton Náray.

Vedení IDU se v roce 2016 rozhodlo podpořit přípravu vzniku české kanceláře pro hudební výměnu po vzoru existence těchto kanceláří v zahraničí a v souladu s úkolem Kulturní politiky a Koncepcí podpory umění Ministerstva kultury do roku 2020. V roce 2016 probíhala příprava vzniku kanceláře, která by se měla stát platformou všech stávajících proexportních aktivit. Uskutečnila se pracovní diskusní setkání s představiteli hudebního průmyslu a byl zpracován koncept činnosti, který byl předložen ministerstvu kultury.

Jako hlavní cíl kanceláře byla definována podpora „současné konkurenceschopné hudby“ vzniklé na území České republiky v nejširším žánrovém záběru (world music, rock-pop, elektronická hudba, hip-hop, jazz, alternativní hudba, další podžánry a fúze; v některých specifických případech může podporovat i projekty současné klasické hudby).

V březnu 2017 se uskutečnilo dvoukolové výběrové řízení na pozici vedoucího kanceláře, do kterého se přihlásilo osm kandidátů. Na základě hodnocení výběrové komise ve složení Petr Dorůžka, Přemysl Štěpánek, Dušan Svíba, Stanislav Zima, Michal Thomes, Iva Jonášová, Dušan Pařízek, Petr Hnízko a Milan Němeček (Ministerstvo kultury), Pavla Petrová a Eva Žáková (IDU) bylo rozhodnuto, že se vedoucím kanceláře stane Márton Náray.

Márton Náray se v hudebním sektoru pohybuje dvě desítky let. Za tu dobu působil na mnoha pozicích – od programového organizátora festivalů (Sziget festival 1999–2005, Ozora festival 2013–2017, Babel Sound worldmusic festival 2012) i klubů (West Balkan 2008 –2011, Akvarium 2012–2013) přes bookera, promotéra, tour manažera až po hudebníka a DJe. Je zodpovědný za hudební produkci „Europe Stage“ na Sziget festivalu v Budapešti. Byl jedním z iniciátorů Maďarské exportní hudební kanceláře Music Export Hungary, která vznikla v roce 2005 jako první ve středovýchodním evropském regionu. V roce 2016 byl ředitelem konference festivalu Nouvelle Prague a podílel se na přípravě vznikajícího projektu Czech Music Office.

Czech Music Office se v dlouhodobějším plánu zaměří na plnění následujících cílů:

  • Propagace české hudební scény v zahraničí (organizace, koordinace a finanční podpora prezentace české hudební produkce na relevantních veletrzích, showcase, festivalech apod.; podpora a propagace českých hudebních umělců na mezinárodním hudebním trhu s tím, že tato podpora bude závislá na schopnostech a příležitostech se prosadit; výběr podpořených umělců bude napojen na potřeby trhu.
  • Podpora odborného vzdělávání (VET – Vocational Educational Training) formou neformálních vzdělávacích kurzů, workshopů, koučinku apod.pro české hudební umělce, další aktéry hudebního sektoru (promotéry, manažery, agenty, produkční apod.) a nastavení základního know-how profesionality v hudebním průmyslu.
  • Vytvoření platformy z řad zástupců hudebního průmyslu v ČR s cílem podpořit jeho infrastrukturu (šíření povědomí o českém hudebním průmyslu; podpora spolupráce mezi jednotlivými aktéry a segmenty hudebního průmyslu; podněcování výměny informací, zkušeností, příkladů dobré praxe a provázanosti dílčích proexportních a vzdělávacích aktivit).
  • Vyhledávání finančních lokálních i zahraničních partnery (fundraising).

Zdroj: Institut umění - Divadelní ústav