I Karlovarský kraj sází na kreativitu

O strategický rozvoj kulturních a kreativních odvětví usiluje nyní i Karlovarsko. Již brzy zahájí svou činnost Kreativní kancelář, jejímž cílem bude podpora nových odvětví a oživení těch, jež mají v kraji dlouholetou tradici. V Karlových Varech tak vznikne zastřešující organizace, která bude informační, materiální i vzdělávací oporou pro místní kulturní organizace, kreativce a byznys.

Dyzajniště, PROTEBE live, foto: archiv Karlovarského kraje
Dyzajniště, PROTEBE live, foto: archiv Karlovarského kraje

V květnu loňského roku Rada Karlovarského kraje schválila předběžnou studii proveditelnosti projektu Kulturní a kreativní odvětví – Krajská kulturní a kreativní kancelář – 4K. Cílem projektu je přispět v kraji k rozvoji nových odvětví (například kreativního vzdělávání, digitálních médií a dalších) a oživení těch, jež zde mají dlouholetou tradici (například keramika, sklářství nebo film). A právě Kreativní kancelář (4K) by se měla stát hlavním koordinátorem aktivit v oblasti kulturních a kreativních odvětví (KKO) v Karlovarském kraji. „Kulturní a kreativní odvětví jsou v současné době jednou z nejrychleji ekonomicky rostoucích oblastí a výrazně se podílejí na vzniku nových pracovních příležitostí. Proto je chceme oživit i v našem kraji, kde mají velmi silnou tradici, ať už v oblasti keramického nebo sklářského průmyslu, krajkářství, nebo v dalších oborech. Ve spolupráci s místními aktéry se proto snažíme zjistit, jak jim může kraj pomoci k dalšímu rozvoji,“ uvedla zastupitelka pro oblast lázeňství, cestovního ruchu a kreativních průmyslů Markéta Monsportová.

Z prezentace Markéty Monsportové
Z prezentace Markéty Monsportové

Na co 4K navazuje?

V současné době se připravuje rozjezd kanceláře. Nicméně aktivity v oblasti KKO už v kraji nějakou dobu fungují a subjektů v této oblasti je hned několik. Kancelář tak naváže na bujnou činnost v regionu, jak ukázala první fáze mapování. Organizace, jednotlivci a další subjekty v KKO 4K skutečně potřebují. Její koncepce vznikla na míru lokálním potřebám. „Z našeho dosavadního mapingu jednoznačně vyplývá, že je na území Karlovarského kraje připraveno mnoho projektů, kterým schází koordinace a vzájemné propojení,“ uvedla Monsportová. Předmětem mapování bylo získání kompletních informací kvalitativního a kvantitativního charakteru o stavu jednotlivých kulturních a kreativních odvětví v kraji dle statistické klasifikace ekonomických činností národních účtů Českého statistického úřadu (CZ-NACE). Následně byla provedena analýza v oborech architektura, design, film a video, gastronomie, hudba, literatura, reklama, rozhlas, řemesla, scénická umění, televize, videohry, výtvarné umění a webové portály. „Institut digitální ekonomie, který pro nás mapování prováděl, doporučil, abychom postupně doplňovali subjekty, které v kraji identifikujeme v praxi. Řada subjektů v KKO totiž nemá registrované odpovídající CZ-NACE. Proto se často stává, že se v mapování neobjeví velmi významné regionální subjekty, které podle CZ-NACE není možné identifikovat. To by mělo být také činností 4K a určitě budeme výsledky postupně zveřejňovat,“ popsala zkušenosti Monsportová. Nyní se připravuje spolupráce 4K s klíčovými subjekty, mezi které patří:

  • členové odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu, kteří společně vytvořili platformu pro KKO, jež se pravidelně schází;
  • příspěvkové organizace Karlovarského kraje – Muzeum Cheb, Muzeum Sokolov, Muzeum Karlovy Vary, Galerie výtvarného umění v Chebu, Galerie umění Karlovy Vary, Galerie 4 – galerie fotografie, Krajská knihovna Karlovy Vary;
  • designoví nadšenci a kreativci ze spolku PROTEBE live, z. s.;
  • Dům kultury Ostrov;
  • Karlovarská agentura rozvoje podnikání (KARP), p. o.;
  • Inovační centrum INION, z. s.;
  • mikroregion Sokolov-východ;
  • Střední uměleckoprůmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary;
  • CzechInvest.

Co se týče realizovaných projektů, zmínila Monsportová od roku 2019 úspěšně zavedené kreativní vouchery, které vyhlašuje a následně administruje KARP. Tato agentura také ve spolupráci se spolkem PROTEBE live pilotně ověřila projekt kreativního vzdělávání Smart, v rámci kterého byly vytvořeny metodiky pro studenty i jejich pedagogy. Za pozornost stojí také aktuálně připravovaný plán PROTEBE live na vybudování multifunkčního sdíleného prostoru Dizajnpark v objektu bývalého výměníku tepla v Tuhnicích v Karlových Varech. Ambiciózní projekt, který vzniká s podporou karlovarského magistrátu a crowdfundingové kampaně, bude podle Monsportové důležitou spojkou pro 4K. Dokonce se zvažovalo, že by 4K sídlila v objektu Dizajnparku, což se však z kapacitních důvodů objektu nakonec nepodaří. „Nyní provádíme analýzu míst, kde by mohla kancelář už letos zasídlit. V druhé fázi se zaměříme na vznik hubu. Kromě Karlových Varů zvažujeme i další místa v kraji, například Sokolov nebo Loket,“ doplňuje Monsportová.

Z prezentace Markéty Monsportové
Z prezentace Markéty Monsportové

Jak bude 4K fungovat?

Kreativní kancelář zahájí činnost druhou fází mapování aktérů v KKO. Bude tvořena týmem čtrnácti odborných pracovníků, mezi nimiž budou například koordinátor, projektoví manažeři, finanční poradci a další poradci v oblasti marketingu, podnikání a kreativního vzdělávání. „Zaměstnanci kanceláře budou připraveni poskytnout poradenství začínajícím podnikatelům/absolventům, ale i firmám. Zároveň by  měla být sama aktivní v oslovování aktérů v území. Dále by měla poskytovat sdílený prostor pro setkávání, pořádat workshopy, semináře a vyhlašovat dotační výzvy,“ popisuje Monsportová. V zásadě jde o to, aby se místní scéna potkávala, komunikovala spolu a spolupracovala. 4K tu bude pro jednotlivce, spolky, organizace a celkově neziskovou i komerční sféru. Pokud například kreativní absolventi Střední umělecké školy keramické a sklářské budou přemýšlet, jak dál, najdou zázemí právě v 4K. „Náš projekt je mimo jiné významně navázán na rekonstrukci Střední uměleckoprůmyslové školy keramické a sklářské. Jedním z našich pilířů je totiž také inovativní program na rozvoj porcelánu,“ vysvětlila Monsportová.

Financování 4K

Rozjezd kanceláře bude podpořen z rozpočtu Karlovarského kraje. Iniciátoři projektu nyní zpracovávají žádost na financování aktivit 4K z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) s rozpočtem 186 264 000 Kč do června 2027. Rozhodnuto by mělo být koncem tohoto roku. Markéta Monsportová uvedla, že pokud se peníze nepodaří získat z tohoto programu, budou se hledat jiné finanční zdroje, což by podle ní neměl být problém, neboť projekty KKO jsou nyní podporovány. Kancelář bude muset být částečně finančně dotovaná i v budoucnosti, určitě ale  vygeneruje také vlastní zisk. O osud kanceláře se proto Monsportová nebojí, protože potřeba vytvořit jednu zastřešující platformu je v kraji naléhavá už nyní a nechtějí čekat. Rada kraje a místní aktéři jsou pevně přesvědčeni o účinnosti záměru.

Mezi dalšími zdroji financí aktivit 4K je zvažován i Národní plán obnovy (NPO), který má alokaci na kreativní centra a digitalizaci, což se nabízí využít ve spolupráci s muzejními příspěvkovými organizacemi. Zdroje z NPO plánuje 4K využít také na druhou fázi mapování místních aktérů KKO.

Z prezentace Markéty Monsportové
Z prezentace Markéty Monsportové

Společně k cíli

Z OPST je financován i záměr Ústeckého kraje, o kterém jsme  nedávno psali. Ústecký i Karlovarský kraj jsou bývalé uhelné regiony, ve kterých má být i podpora KKO klíčovým strategickým nástrojem transformace. Oba sousedící kraje spolu nyní vyjednávají ohledně proměny Krušnohoří. „Se zástupci obou krajů, inovačních center a krajských kreativních sítí jsme se dohodli na nedávné schůzce v Božím Daru na společném postupu pro šetrný rozvoj Krušnohoří. Pomoci k tomu má společná destinační agentura nebo zapojení krušnohorských tvůrců a patriotů. Krušné hory jsou známy tradicí uměleckých řemesel, jako je výroba hraček nebo paličkování. Víme, že i dnes tu žije mnoho aktivních a kreativních lidí, a ty chceme aktivně zapojit do citlivé proměny Krušnohoří. Brzy začneme aktivní horaly a horalky vyhledávat a společně s nimi začneme spolupracovat na smysluplném rozvoji hor,“ popsala společné vize Monsportová.

Text: Kateřina Přidalová / Kreativní Česko
Vloženo: 20. ledna 2022

Čtěte dál/

Síť tvůrčích center pomůže k přeměně Ústeckého kraje

„Kreativitu nelze vyčerpat. Čím víc ji používáte, tím víc jí máte.“ Pod tímto heslem nyní prezentuje Ústecký kraj proměnu svého regionu kreativitou. Vzniká zde síť tvůrčích center, která poskytnou zázemí a poradenství podnikatelům v tvůrčích odvětvích a propojí rozvoj regionu s místními talenty. Pojďme se blíže seznámit s tím, jak může tvořivost místních lidí přispět k obnově bývalého uhelného kraje.

Královéhradecký kraj tvoří strategii

Nejen města, ale i kraje mají vliv na formování a stav kulturního zázemí, péči o kulturní dědictví, dostupnost kulturního obsahu či rozvoj kreativního potenciálu. Mluvili jsme s vedoucí odboru kultury Kateřinou Churtajevou z Královéhradeckého kraje, kde se participativně tvoří strategie na roky 2021–2027. Ta už před samotným dokončením přináší pozitivní příklady.

Tvorba strategie jihlavské kulturní aktéry „nakopla“

Jihlava naplňuje svoji rok starou strategii pro kulturu a cestovní ruch. Její součástí je také ojedinělý dotační program Jihlava vzdělává kulturou, revitalizace náměstí a mnoho dalších cílů. Jaký význam má strategický dokument pro město a jaké změny Jihlavu čekají v následujících letech? Povídaly jsme si s manažerkou strategie kultury Ivanou Jelínkovou.