Komunita plná nápadů v Art&Digital Labu

Kreativita je platidlo budoucnosti, myslí si Jitka Hvězdová, manažerka Art&Digital Labu, který sídlí v hale 40 v Pražské tržnici. Povídali jsme si o inkubátoru pro kreativce, který se v loňském roce uskutečnil i navzdory covidu. Jaké jsou první výsledky z inkubace a jak se hodlá umělecko-technologická laboratoř H40 profilovat do budoucna?

Pod značkou H40 se sdružují různé subjekty z kulturních a kreativních odvětví. Za normálních okolností a bez covidu je hala 40 (H40) místem setkávání nejen pro spádové obyvatele Prahy 7 a 8. Kvete v ní komunitní život, najdete zde vzdělávací akce, volnočasové aktivity a prostor pro rozvíjení umělecko-technologických nápadů Art&Digital Lab. Ačkoli H40 zatím není v tržnici dlouho, nechybí jí entuziasmus. Letos vstupuje do dalšího ročníku i s novou vizuální identitou. „Tři roky příprav a téměř rok provozu v době koronakrize. I v nelehké době H40 dospěla, rozhodli jsme se jí dát vyspělejší identitu a soběstačnou strukturu fungování. Vše směřujeme k dalšímu cíli – najít partnery, abychom mohli dál podporovat kreativní průmysly,“ říká ředitel H40 Samuel Kašpar. V H40 totiž věří, že kreativita má velký rozvojový a byznysový potenciál. „I proto jsme se rozhodli podepsat petici #zakreativnicesko. Jsme přesvědčení, že původní částka 8,3 mld. Kč z Národního plánu obnovy je nezbytná pro udržení české kultury a ,nezabetonování‘ kreativity,“ dodává Kašpar.

Zaměřme se na Art&Digital Lab, který se právě tímto směrem ubírá. Má za sebou už jednu úspěšnou inkubaci na umělecko-technologické start-upy, dvě inkubace v procesu a další zveřejněný, jarní open call. Pilotní inkubaci si pochvaluje jak tým H40, tak její účastníci. „Inkubátor byl pro nás neskutečným přínosem v oblasti zefektivnění procesů ve firmě. Díky mentoringu jsme byli za tři měsíce schopní nastartovat a dokončit projekty, které předtím dlouho stály, a posunout tak samotnou kvalitu produktu na vyšší level. Udělali jsme si přehled a pořádek v jednotlivých oblastech, projektech, financích a kompetencích jednotlivých členů týmu. Velkým benefitem inkubátoru je výběr z množství vysoce kvalifikovaných mentorů s mnohaletými zkušenostmi z různých oborů a jejich vřelý přístup, stejně jako to, že je možné využívat sdílený pracovní prostor a místní technologické zázemí,“ uvedla Karolína Húserková ze společnosti BlenderKit, která vyvíjí open source 3D modelovací nástroj a byla jednou z pěti  společností vybraných do pilotní inkubace.

Sešli jsme se před skoro dvěma lety, povídali jsme si o plánech a vizích H40 v podstatě na staveništi. Budova bývalé chladírny masa tehdy procházela náročnou rekonstrukcí. Kdy jste H40 otevřeli?

Chtěli jsme otevřít na jaře loňského roku, ale byl covid a ještě nebyla zkolaudovaná stavba, tak se to posunulo. Činnost H40 jsme zahájili v září 2020. V tuhle chvíli nám funguje Art&Digital Lab, prostor pro začínající společnosti z oblasti umění a digitálních technologií. I když jsme kvůli covidu zvažovali, zda činnost Labu vůbec spustíme. Nakonec jsme v září spustili inkubační program a zveřejnili náš první open call. Vizi kreativního inkubátoru nám pomáhala formulovat expertní rada (Advisory Board) v květnu minulého roku. Chceme aktivně formovat prostředí Art&Digital Labu s ohledem na pozitivní společenský dopad.

Kdo je členem expertní rady?

Inkubace se zaměřuje  buď na digitální start-upy, které využívají kreativní složku, nebo na umělce, kteří ke své práci potřebují poznat byznysové uvažování. Expertní rada je proto složena z odborníků z různých oblastí, jejími členy jsou: Martin Holečko za technologie, Dalibor Pulkert a Angelika Dudová za životaschopnost start-upů, Hana Horáková, která se zabývá prezentačními dovednostmi a soft skills, a Ondřej Horák a Jan K. Rolník, kteří reprezentují uměleckou sféru. Z umělců je mezi mentory třeba Federico Díaz.

Členové expertní rady pak vybírají zájemce o inkubaci?

Ano, přesně tak. Oni nám pomáhají vybírat uchazeče a doporučí projekty k inkubaci. Pomáhají také rozšířit informace o open callu mezi svoje kontakty. Hlavní úloha rady však přichází na řadu na konci inkubace, kdy na závěrečné prezentaci účastníci představují, co se jim za tři měsíce inkubace podařilo. Rada jim nedá jen zpětnou vazbu, ale také jim řekne, co ji zaujalo a jak by se dalo v projektu pokračovat, a propojí firmy s dalšími lidmi a odborníky, které by to mohlo zajímat. Nebo rada ví o někom, koho by mohla zajímat investice do projektu. V zásadě nám jde o to, aby rada předala kontakty a know-how a projekty se rozvíjely i po inkubaci.

Kolik zájemců bylo v prvním open callu pro umělecko-technologické start-upy a jaký charakter projekty měly?

První, zářijový open call byl pilotní. Potřebovali jsme si ověřit, jak bude Art&Digital Lab fungovat. Chtěli jsme si potvrdit naši myšlenku, že se dá přes kreativitu a inovace podporovat konkurenceschopnost české ekonomiky. Věříme, že v ČR máme velice inovativní start-upy a umělce a každý potřebuje trochu jiný postup. Tak jsme byli zvědaví, koho náš inkubátor osloví. Nakonec se přihlásilo jedenáct společností a pět z nich jsme podpořili. Po třech měsících inkubace se ukázalo, že zde máme dva typy projektů. Na jedné straně start-upy jako třeba zmíněný BlenderKit. Tato společnost se za tři měsíce tak postavila na nohy, že tříčlenný tým může pracovat na plný úvazek. A zároveň to vypadá, že dostanou i finanční investici. Z druhého soudku jsou umělecké projekty. Parta kluků z různých uměleckých odvětví zde založila Mlha.Studio, soustřeďující se na umělecké eventy ve virtuální realitě (VR) a mixované realitě (XR). Prostřednictvím mentora se zde naučili, jak studio strukturovat, jak uvést na trh nový produkt a další dovednosti.

Tříměsíční inkubace spočívá v tom, že účastníci dostanou k dispozici vaše technologické zázemí a mentory?

Ano, dostanou od nás podporu v hodnotě 150 tisíc korun na tři měsíce. Ale nedostanou to v penězích, ale ve službách. Jejich spoluúčast byla v pilotní výzvě nízká (cca 20 %). Do budoucna to bude muset být víc, aby byl inkubátor soběstačný. Projekty tedy dostanou 25 hodin mentoringu, k dispozici mají kmenového mentora a další odborníky, třeba na finanční management. Mají možnost využívat technologické zázemí Labu a mají na tři měsíce neomezený vstup do coworkingového prostoru. Zde můžou klidně sedět nonstop a využívat technologie, které tu jsou. Třeba Mlha.Studio využívalo VR a audiovizuální lab, kde si jeho členové zkoušeli eventy. Lidé z projektu Tourstories, což je aplikace, která nabízí kulturním institucím prohlídky v rozšířené realitě (AR), se zde potkali s Mlhou a už spolu něco chystají. Spolupracují také s Pražskou tržnicí, která vytvořila naučnou stezku historií areálu, zaměřenou na jeho původní funkci ústředních jatek Prahy. Díky setkání s Mlhou dokonce vzniká i model H40 ve VR. Takže inkubace u nás má takový komunitní charakter, kdy se mezi sebou všichni poznají a může z toho vzniknout i něco nového. Krásně si to sedlo. Budování komunity je naše gros.

Kvůli čemu jste některé přihlášené projekty odmítli a jaká byla kritéria přijetí do inkubace?

Posuzovali jsme životaschopnost projektů a jak zapadají do naší vize Art&Digital Labu. V nevybraných projektech třeba nehrála tak velkou roli složka nových technologií nebo byl projekt málo rozpracovaný a nebylo zřejmé, jak by se vyvíjel. Nestačí přihlásit se s nápadem, musíte mít vizi, na základě které můžeme ohodnotit potenciál projektu.

Vedle inkubátoru podporujete komunitní fungování i tzv. Alumni programem. O co v něm jde?

Je to program pro absolventy inkubátoru. Nyní zde máme první čtyři firmy, brzy se připojí pět projektů z technologické a čtyři projekty z individuální inkubace. Absolventi by se měli jednou za měsíc vidět, vzdělávat, besedovat se zajímavými lidmi, dostávají newsletter, mají zvýhodněné podmínky pro využívání coworkingového prostoru a technologické infrastruktury. Zatím ale kvůli covidu nevíme, jak to plnohodnotně uskutečnit, protože jen online setkávání nemá smysl.

Zmínila jste, že inkubátor chce být finančně soběstačný. Jak to chcete udělat a jaká bude spoluúčast projektů do budoucna?

Finanční spoluúčast v prvním open callu byla nízká, protože jsme pro Art&Digital Lab čerpali roční provozní dotaci z Operačního programu Praha – pól růstu (OPPR). Ta nám teď končí. Nyní máme připraven komerční balíček, kdy si účastníci inkubace budou hradit plné náklady sami nebo prostřednictvím partnera.

To znamená, že pokud se nyní budu chtít přihlásit do inkubace, musím už mít partnera či investora?

Nemusíte. Cena inkubace je 150 tisíc korun na tři měsíce. Je samozřejmě možné, aby si společnost našla partnera. Nyní ale především my hledáme finančního partnera, který bude investovat do našich inkubačních programů, aby si to zájemci nemuseli hradit sami. Nakonec i proto máme nyní novou, daleko profesionálnější vizuální identitu. Už jsme si něco odpracovali na první inkubaci, někam jsme se posunuli a s výsledky nyní můžeme potenciální partnery lépe oslovit. Víme, co můžeme partnerům nabídnout, a taky to, co oni od nás mohou čekat – jaké projekty, jakou publicitu a celkově jaký dopad může mít jejich partnerství s námi. Oslovujeme korporace, které podporují umělecké a CSR (Corporate Social Responsibility) projekty, ale také klasické byznys partnery, které zajímají start-upy, do kterých mohou investovat.

Vaše pilotní inkubace je u konce, druhá, technologická inkubace běží. Máte několik individuálních inkubací a zveřejněný Open Call #4.

Tzv. technologická inkubace byla zahájena v lednu a trvá do března. Protože před Vánocemi nebyla moc příhodná doba na to, abychom vyhlásili další open call v normálním režimu, rozhodli jsme se, že podpoříme společnosti a umělce, kteří mají něco v šuplíku a chtěli by experimentovat. Přihlásilo se nám deset společností, v inkubaci je jich pět. Nejsou to vyloženě firmy, ale spíš  umělecké skupiny, neziskové organizace. Například Diakonie ČCE s projektem Lifetool, ve kterém se senioři skrze VR brýle procházejí svými vzpomínkami. Dále je tam experimentální umělecké studio Třetí prostor, které zkoumá vliv digitálních technologií a internetu na naše myšlení a emoce. Touto třetí inkubací jsme chtěli rozpohybovat technologie v momentě, kdy nikdo nemůže do práce a projekty leží doma. Přihlásil se sem třeba i umělecký projekt, který potřebuje využít naše 3D tiskárny v 3D Labu.

Technologická inkubace je pro účastníky zdarma, hodnota je ve výši 60 tisíc korun, zahrnuje tři hodiny technologického mentoringu a využívání coworkingového prostoru. Na rozdíl od první inkubace, kam se hlásily subjekty, které mají IČO jako start-upy a umělecké společnosti. Tato inkubace je výjimečná a už se nebude opakovat. Šlo o mimořádnou výzvu, kde jsme neřešili, jestli se hlásí jednotlivec, nebo skupina. Zároveň zde neřešíme, zda jsou projekty životaschopné a zda budou po inkubaci pokračovat. Samozřejmě se je snažíme vést k realizaci, pokud to dává smysl, ale pokud ne a je to jen experiment, je to taky v pořádku. Jsme rádi, když v hale zůstane otisk těchto aktivit nebo když ti lidé zůstanou v naší komunitě.

Třeba tak, že se zde usídlí a pronajmou si prostor na práci?

Ano. Nebo se sem chodí vzdělávat, vystavovat nebo se jinak účastnit našeho programu. Aby to dávalo smysl, Art&Digital Lab se musí živit jako ekosystém, který spolupracuje. Musíte vědět, že když sem přijdete a potřebujete programátora, tak ho zde najdete. Stejně jako jiné odborníky, co vám dokážou poradit.

O čem bude zmíněný Open Call #4?

Ten je zaměřen na konkurenceschopné start-upy a je s vyšší finanční spoluúčastí. Platba je rozdělena do tří částí. Poslední platba může být zájemcům odpuštěna, pokud se podaří dosáhnout cíle, který si stanovili na začátku společně s námi a s kmenovým mentorem. Například chci mít během dvanácti měsíců obrat milion korun, a pokud to splním, poslední splátku uhradí H40. Chceme je tímto motivovat k akceschopnosti. Termín pro podání přihlášky je 31. března 2021.

Vidím, že se nyní více zaměřujete na podporu byznysu v KKO. Můžeme se do budoucna dočkat také inkubace na podporu nezisku?

Rádi bychom, ale bohužel nyní nemáme finance. Cestou by bylo, kdybychom měli v inkubaci pět komerčních projektů a šestý by  byl neziskový. Pak bychom si mohli dovolit stipendium se symbolickou finanční spoluúčastí pro projekt neziskového charakteru.

Art&Digital Lab kromě inkubace nabízí také zázemí pro technologickou tvorbu pro lidi zvenku, včetně pronájmu coworkingového místa. Nyní vám skončila provozní dotace z OPPR a hledáte komerční partnery. Jaké možnosti výdělku vám Art&Digital Lab, potažmo celá H40 v době covidu nabízí ?

Naše hlavní příjmy za poslední roku měly jít hlavně z eventů, pronájmu prostor a využívání technologií. Abychom mohli dál inkubovat a podporovat projekty, potřebujeme peníze, které teď kvůli covidu nemáme kde získat. My sami jsme prošli krizovým managementem, máme vlastního mentora, který nás tím provází. Přizpůsobili jsme nabídku situaci a spustili jsme k pronájmu online studio. Buď to funguje na bázi samoobsluhy, kdy sem přijdete, pustíte si náš systém a můžete vysílat třeba online diskuse. Druhá úroveň pronájmu je pro ty, kdo potřebují lepší obraz a režiséra, a třetí úroveň naší nabídky je takzvaný master. Ve spolupráci s Mlha.Studiem nabízíme náročnějším klientům uměleckou rovinu pro jejich online vysílání ve formě neotřelého mappingu apod. Nyní spouštíme ještě VR studio a motion capture studio, které umožní převádět do VR a 3D modelování pohyby těla. To jsou naše tři krizové aktivity, které reagují na současnou covidovou situaci. Potřebujeme pokrýt tu finanční ztrátu, kterou jsme během jednoho roku nabrali.

Text: Kateřina Přidalová / Kreativní Česko
Vloženo: 12. března 2021

Foto: AI Photography, H40

Čtěte dál/

Ve vedení Prahy našli hlavně partnera

Ke značce Art District, která se formuje v městské části Praha 7, se připojuje hala číslo 40 v pražské Holešovické tržnici. Vzniká v ní prostor s názvem H40, který bude od roku 2020 fungovat pro mezigenerační setkávání a inkubátor Art&Digital Lab, propojující umění a nové technologie. Jak se daří z veřejných zdrojů realizovat kulturně-komunitní hub a jak zajistit jeho finanční soběstačnost? Povídali jsme si s iniciátorem projektu Samuelem Kašparem a projektovou manažerkou Jitkou Hvězdovou.

Pražská tržnice v Holešovicích se mění

Po letitých soudních sporech se tržnice v pražských Holešovicích vrátila do správy města. Do památkového a rozlohou unikátního areálu se chodilo hlavně nakupovat. Pražský magistrát má v plánu rozšířit funkce objektu a do sítě ulic a budov dostat kromě nákupu i živé akce, kreativce a rozmanité služby pro nejširší veřejnost. O vizích pro holešovický district jsme si povídali s kurátorem tržnice Michalem Tošovským.

Nová spojení: technologie, člověk, umění

Jak se daří spolupráci kreativců, umělců, vědců a mágů IT technologií? Jak vypadá často požadovaná mezioborovost v praxi? Kdo a jak ji podporuje, jaké jsou její bariéry a co přináší divákům? Na tyto a řadu dalších souvisejících otázek poukázala podzimní konference Střed zájmu: IT v pražském Centru architektury a městského plánování (CAMP).