Královéhradecký kraj

Královéhradecký kraj si považuje kultury jako jednoho z klíčových nástrojů rozvoje regionu, v současné době probíhá mapování potřeb a kulturního potenciál v regionu, jehož výstupem bude nová Strategie kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje. KHK také po vzoru jiných krajů a krajských měst podporuje spolupráci mezi aktéry prostřednictvím kreativních voucherů. 

1/ Kreativní vouchery

Královéhradecký kraj také podporuje propojení kreativních odvětví s malými/středními podniky a institucemi z kraje. Krajský úřad KHK vypisuje dva tipy kreativních voucherů. Od roku 2022 nově vytvořili kreativní vouchery pro kulturní dědictví KHK, které jsou vytvořeny jako pomocný nástroj pro propojení paměťových institucí a kulturních zařízení s kreativci a kreativní vouchery na podporu firem KHK. Úspěšné projekty budou podpořeny částkou 50 000 – 100 000 Kč  z rozpočtu KHK. 

Pro potřeby kreativních voucherů byla vytvořena galerie kreativců, což je seznam zaregistrovaných subjektů v daných oborech, kteří se rozhodli své služby zařadit do výběru kreativních voucherů.

2/ Strategie rozvoje kultury, kulturního dědictví a kulturních a kreativních odvětví pro Královéhradecký kraj 2022–2030

Strategii připravuje Odbor kultury a památkové péče Královéhradeckého kraje ve spolupráci s odborníky napříč dalšími odbory krajského úřadu a s Centrem investic, rozvoje a inovací. S koordinací procesu a zpracováním jednotlivých materiálů pomáhají konzultanti ze společnosti ONplan lab. Strategie a akční plán zavazují kraj věnovat se do roku 2030 až 171 aktivitám ze čtyř oblastí. Z jednotlivých partnerství v kraji byl vytvořen základ pro plnohodnotné mapování a vznik klastru, který by ideálně zohlednil a zapsal téma KKO do tzv. regionální inovační strategie (RIS 3), která je zásadním dokumentem pro nastavování investic každého kraje. 

Čtěte dál/

Královéhradecký kraj tvoří strategii

Nejen města, ale i kraje mají vliv na formování a stav kulturního zázemí, péči o kulturní dědictví, dostupnost kulturního obsahu či rozvoj kreativního potenciálu. Mluvili jsme s vedoucí odboru kultury Kateřinou Churtajevou z Královéhradeckého kraje, kde se participativně tvoří strategie na roky 2021–2027. Ta už před samotným dokončením přináší pozitivní příklady.

Kreativní voucher rozvíjí podnikání i během koronakrize

Myšlenka kreativních voucherů je starší než pandemie koronaviru. Jedná se o dotační program, který má podněcovat spolupráci firem a kreativců v regionech. Prvním městem, které s vouchery začalo, je Brno. Pojďme si zhodnotit, co se za tři ročníky podařilo, která města a kraje se inspirovaly a co plánuje s vouchery stát.

Českou kreativitu táhne vpřed spolupráce státu a krajů

Města, kraje, stát ale i další aktéři se dnes vydávají těžit potenciál kulturních a kreativních odvětví s většími ambicemi. To je dobrá zpráva, kterou přineslo nedávné Setkání Kreativního Česka. Už nemusíme pouze vysvětlovat význam práce kreativních profesionálů, můžeme se inspirovat i konkrétními projekty a sčítat záměry a strategické cíle napříč republikou. Do hry vstupuje i první státní strategie pro kreativní odvětví a 8,15 miliardy korun pro sektor z Národního plánu obnovy. Revoluční příležitost s sebou ale nese i nutnost spolupráce. Na osmdesát úředníků, politiků, manažerů a expertů se sešlo na pozvání Kreativního Česka, aby hovořili o hubech, kreativních centrech i jiných možnostech, jak vytvořit prostor kreativitě.