Kreativní Anglie a její pětiletý investiční program

Organizace Creative England se zaměřuje na podporu růstu britských kreativních odvětví skrze investice do talentů a jejich kreativních nápadů. Podpora je zaměřena na malé podniky zabývající se filmem, televizí, technologiemi, designem nebo digitálními médii. Analýza, kterou zde představujeme, vyhodnocuje dopady speciálního investičního programu Creative England. Analýza, pro Creative England zpracovaná společností Good Economy, hodnotí dopady průkopnického programu, který se zaměřil na finanční a podnikatelskou podporu ušitou na míru potřebám malých kreativních podniků (od start-up po scale-up firmy). Sledovaná data se týkají období mezi lety 2012‒2017.


Kreativní odvětví rostou rychleji než kterýkoli jiný sektor
Kreativní odvětví výrazně přispívají do celkové britské ekonomiky a jsou jedním z nejrychleji rostoucích sektorů a tahounů růstu. Podle Department for Digital, Media, Culture and Sport (Ministerstvo pro digitální obsah, média, kulturu a sport) má Velká Británie celosvětově třetí nejhodnotnější kreativní sektor hned po Číně a USA. Zaměstnává tři miliony lidí a do celkové britské ekonomiky v roce 2016 přispěl 92 miliardami liber. Kreativní odvětví rostou rychleji než kterýkoli jiný sektor, podílejí se na zaměstnanosti a jsou důležitým zdrojem exportu (9 % ze všech exportů v roce 2015).

Britská vláda volá po inkluzivní ekonomice, která bude fungovat pro všechny. Inkluzivní růst, který umožňuje širokému okruhu lidí jednak přispívat, ale také profitovat z ekonomického úspěchu, se stal zastřešujícím politickým cílem a právě kreativní odvětví mohou tohoto cíle pomoci dosáhnout. Žádná jiná součást soukromého sektoru britské ekonomiky neodpovídá zeměpisnému profilu kreativních odvětví. Zpráva společnosti Nesta The Geography of Creativity in the UK (Zeměpis kreativity ve Velké Británii) z června 2016 označila 47 kreativních klastrů ‒ „živých míst pro kreativní obchodní činnosti“ ‒ ve všech regionech a zemích Spojeného království. Téměř 70 % podniků investičně podpořených společností Creative England spadá do těchto 47 klastrů a investice Creative England přispívají k rozvoji jednotlivých regionů.

Kreativní odvětví a financování jejich udržitelného růstu by měly být prioritou vlády, která chce tento obchodní potenciál a sektor podnikání podporovat. I přes různá expertní doporučení ohledně změny financování malých a středních podniků, které jsou motorem růstu, vláda stále neodemkla nové fondy, které by se efektivně střetly s potřebami takových podniků, jež jsou odlišné od velkých firem se zcela jiným obratem. Financování z EU skončilo a dosud není jasné, jak bude nahrazeno. Kromě vládní podpory bude tedy hodně záviset také na investicích ze soukromého sektoru.

Mapka znázorňuje distribuci investic Creative England v kreativních klastrech.
Typy kreativních klastrů: světle modrá ‒ rychlý růst a vysoká koncentrace, tmavě modrá ‒ rychlý růst, šedá ‒ vysoká koncentrace
Hnědé tečky ‒ podniky, do kterých investovala společnost Creative England
Mapka znázorňuje distribuci investic Creative England v kreativních klastrech. Typy kreativních klastrů: světle modrá ‒ rychlý růst a vysoká koncentrace, tmavě modrá ‒ rychlý růst, šedá ‒ vysoká koncentrace Hnědé tečky ‒ podniky, do kterých investovala společnost Creative England

Investiční program na míru
Důležitost financování si organizace Creative England dobře uvědomuje, a proto přišla se svým průkopnickým investičním programem. Pro mnoho malých kreativních podniků, ve srovnání s podniky mimo kreativní sektor, je těžké dosáhnout na investice, které jsou však zásadní pro další inovace a růst. Ve výzkumu, zadaném v roce 2017 Creative Industries Council (Rada pro kreativní odvětví), uvedlo 67 % subjektů, že problémem při získávání financí je často nepochopení poskytovatelů, kteří jejich práci vlastně nerozumí nebo ji nahlíží jako příliš riskantní. Program proto poskytuje kombinaci půjček, kapitálových investic a grantů, které efektivněji využívají veřejné prostředky tak, že umožňují jejich „recyklaci“ na úvěry, a láká institucionální a soukromé investory z komerčního sektoru. Soustředí se na menší částky (mezi 10 až 250 tisíci librami) a nabídku podpory přizpůsobuje tak, aby odpovídala potřebám daného podniku. Nepracuje ani s fixními sazbami, stojí spíše na straně klienta než produktu. Specializovaný investiční tým Creative England buduje silné vztahy s podniky, do kterých investuje, a kromě financí poskytuje také průběžné poradenství a podporu.

Organizace Creative England má dobrou reputaci
Creative England je jedním z mála poskytovatelů financí ‒ ať už soukromých nebo veřejných ‒, které se soustředí výhradně na kreativní odvětví, ať už jde o start-upy nebo scale-upy, napříč televizní a filmovou tvorbou, hrami, designem a digitálními médii. Jejich odborné znalosti a porozumění jsou klíčovým faktorem, proč Creative England kreativní podniky tolik oslovuje, jak je vidět z reakcí v rámci analýzy. Organizace Creative England klade ve vztahu ke svým klientům na první místo důvěru. Nyní je na čase, aby také ona nalezla další důvěryhodné partnery, kteří jsou ochotni investovat do rozšiřování jejího investičního a podpůrného programu.

„Creative England rozumí kreativním odvětvím, rozumí našemu byznys modelu a je s ní příjemnější jednání než s bankou.“ „Jednou z výzev, kterým jako herní společnost čelíme, je fakt, že jen málo lidí rozumí našemu oboru a jeho rizikům. Creative England má do oboru vhled, díky čemuž jsou naše společné rozhovory mnohem snazší.“
Nejmenovaní výkonní ředitelé podpořených společností

Co patří mezi hlavní zjištění analýzy?

 1. Za pět let bylo proinvestováno celkem 20 milionů liber, což činí průměrně čtyři miliony liber ročně za sledované období. Analýza dokládá, že půjčky kompenzují nedostatek financování na škále mezi 25 až 250 tisíci liber, s průměrnou investicí ve výši 67 tisíc liber.
 2. Jedenaosmdesát procent rozpočtu bylo proinvestováno mimo Londýn a jihovýchodní Anglii, ve srovnání s 62 % pro malé a střední podniky (SME)
  v rámci státních úvěrů.
 3. Creative England navíc přispívá do rozvoje regionálních klastrů.
 4. Bylo podpořeno 350 kreativních podniků. Třiaosmdesát procent takových podniků překoná hranici tří let existence, ve srovnání s 60% udržitelností podniků napříč všemi sektory.
 5. V oblastech s pracovní poptávkou vyšší než ve zbytku země bylo podpořeno 45 % podniků produkujících pracovní místa a díky investicím bylo
  1 145 takových pracovních pozic vytvořeno.
 6. Splácení půjček dosahuje 99% úspěšnosti.

Úspěchy podpořených firem

1/
Lockwood Publishing je studio z Nottinghamu zaměřené na online hry. Společnost původně získávala většinu svých příjmů jako poskytovatel obsahu pro Sony PlayStation Home Network. Když tato platforma v roce 2014 skončila, pracovní tým využil půjčky od Creative England pro rozvoj vlastního obsahu pro mobilní zařízení. Během tohoto procesu se počet zaměstnanců snížil z 50 na 15. Finance od Creative England nicméně Lockwoodu umožnily nalákat kvalifikovanější zaměstnance, kteří pak vyvinuli vlastní hru ‒ Avakin Life. Ta zaznamenala fenomenální úspěch v podobě 40 milionů stažení, což umožnilo rozšířit firmu na 70 zaměstnanců a proměnit se na společnost, která vytváří a udržuje hodnotu vlastního duševního vlastnictví. Studio má nyní čtyři kanceláře ve Spojeném království a během roku 2018 otevřelo svoji první mezinárodní kancelář v Litvě.

2/
Mad As Birds, nezávislá filmová a televizní produkční společnost z Walesu, v sobě snoubí jedinečnou kombinaci odborných znalostí v oblasti produkce, psaní, režie a postprodukce a zpráva ji uvádí jako příklad udržitelnosti v kreativních odvětvích. Jejich první celovečerní film Set Fire to the Stars, ve kterém hrají Elijah Wood a Celyn Jones, získal tři velšská ocenění BAFTA z celkového počtu sedmi nominací v roce 2015. V roce 2016 investice od Creative England ve výši 100 000 liber usnadnila vývoj komerčního „balíčku“ několika projektů. To bylo pro společnost zásadní ze dvou důvodů ‒ jednak mohla na balíčku demonstrovat své schopnosti a všechny typy práce, kterou je tým schopen produkovat (tři ze čtyř zmíněných projektů byly vyprodukovány a napsány pouze v rámci společnosti); jednak mohla vytvořit udržitelné zdroje příjmů. Finanční prostředky poskytnuté Creative England vyplnily krizové období, což umožnilo talentovanému tvůrčímu týmu pokračovat v rozvoji projektů. Dva roky po investici dokončili Mad As Birds svůj další celovečerní film, thriller Keepers s Gerardem Butlerem a Petrem Mullanem, který jde do zahraniční distribuce, a několik dalších filmů s britskými hereckými hvězdami v hlavních rolích.

3/
Cenami ověnčené studio Hammerhead VR, založené v Newcastlu v roce 2014, je jedno z prvních věnující se virtuální realitě globálně. Pracuje pro klienty, jakými jsou Ford, Wimbledon nebo Louis Vuitton. Investice Creative England podpořila v roce 2016 vývoj únikové hry ve virtuální realitě Syren pro Playstation VR, Steam VR a Oculus.

Poznámky redakce:

 1. Scale-up je firma, jejíž produkt je funkční. Firma ho dokáže vyrobit, dodat a na trhu je po něm poptávka. Na rozdíl od start-upů už scale-upy neřeší úvodní podnikatelské problémy, ale snaží se expandovat a využít svůj potenciál na trhu. (Zdroj: Martin Dokoupil, byznys konzultant v JIC; https://modernirizeni.ihned.cz/c1-66085280-scale-upy-jak-z-male-firmy-vychovat-tygra)
 2. The Good Economy je poradenská společnost zaměřená na inkluzivní podnikání a investice. Cílí na posílení role podnikání při budování dobré ekonomiky: ekonomiky, která je funkční pro všechny. Společnost Creative England pověřila společnost Good Economy, aby poskytla nezávislé hodnocení výkonnosti jejich investičních programů a jejich dopadů v řešení problému přístupu k finančním prostředkům pro podniky kreativních průmyslů.
 3. Nesta je globální inovační nadace, která se zabývá kombinováním praktických programů, investic, strategií a výzkumu a vytvářením partnerství na podporu inovací v celé řadě odvětví.
Text: Tereza Macháčková / Kreativní Česko
Vloženo: 23. října 2018

Zdroj: Kreativní Anglie a investiční program 2012‒2017; červen 2018; https://www.applications.creativeengland.co.uk/assets/public/resource/394.pdf
Překlad: Tereza Macháčková

Další články/

Na zdraví přes kreativitu

Tvůrčí činnost motivovala Londýňany ke sportu a zdravějšímu životnímu stylu. Muzikoterapie snižuje potřebu medikace u 67 % pacientů s demencí. Spolupráce s umělcem snížila potřebnost návštěvy praktického lékaře o 37 %. Podobná čísla a poznatky zaznívají v britské studii a kampani o vlivu umění na lidské zdraví. Britové tak předkládají celou řadu příkladů z praxe, které prokazují jasné dopady kreativity na zdraví jednotlivce i provoz zdravotní a sociální péče jako takový.

Kreativní Kanada

Creative Canada (Kreativní Kanada) je název dokumentu a nové vize kanadské vlády. Zabývá se přehodnocením přístupu ke kreativním odvětvím a rozvojem kreativní ekonomiky. Cílem Kanady je stát se světovým lídrem na poli práce s kreativními odvětvími, která se mají stát jádrem budoucí ekonomiky. Kanada si již nyní uvědomuje důležitost velkorysých investic, které pomohou vytvořit podmínky pro rozvoj kanadských talentů ‒ podmínky, které tyto talenty zároveň udrží doma.

Rakouská strategie kreativních odvětví

Rakouská strategie (2016) se věnuje výhradně kreativním odvětvím, hodnotí jejich dosavadní rozvoj a přínos v kontextu širší ekonomiky, určuje vizi pro rok 2025. Dokument vznikl pod vedením Ministerstva pro vědu, výzkum a hospodářství ve spolupráci s předními organizacemi a  řadou zástupců z regionů. Rakousko se rozhodlo v letech 2016 – 2020  investovat do tohoto sektoru 40 milion eur.