Kultura s přidanou hodnotou

Budoucnost české ekonomiky spočívá ve využívání příležitostí v oblastech s vysokou přidanou hodnotou. Namístě je proto vnímat význam kulturních a kreativních průmyslů (KKP), které spojují konkurenceschopnost a identitu České republiky. Uvědomují si to také čelní představitelé státu. Ministr kultury Lubomír Zaorálek a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček podepsali
27. listopadu 2019 memorandum o spolupráci mezi oběma resorty s cílem podporovat tyto disciplíny.

KKP jsou odvětví akcentující především člověka a lidský talent ve své jedinečnosti, ať už se jedná o architekturu, design, kulturní dědictví, tradiční řemesla, scénická umění, či podporu vývoje počítačových her a nejmodernějších technologií.

„Kreativní průmysl je možnou cestou, jak se vyhnout tomu, že za pár let budeme mít armádu nezaměstnaných lidí, vyštvaných ze svých pozic robotizací. Kreativní lidé svými nápady nabourávají stereotypy a objevují nová, efektivnější řešení. Díky nim roste produktivita a životní úroveň,“ řekl ministr kultury Lubomír Zaorálek.

Konference Power of Culture ‒ zleva: Petr Šimůnek, Forbes; Zdeněk Novák, MK ČR; Martina Dlabajová, Evropský parlament; Karel Havlíček, MPO ČR; Martin Wichterle, Svaz průmyslu a dopravy, Wikov, Rückl, Bomma; autor fotografie: Stanislav Pecháček
Konference Power of Culture ‒ zleva: Petr Šimůnek, Forbes; Zdeněk Novák, MK ČR; Martina Dlabajová, Evropský parlament; Karel Havlíček, MPO ČR; Martin Wichterle, Svaz průmyslu a dopravy, Wikov, Rückl, Bomma; autor fotografie: Stanislav Pecháček

Power of Culture

Silné postavení kultury, její schopnost propojovat, motivovat, inspirovat a proměňovat prostředí, ve kterém žijeme, bylo patrné také na konferenci Power of Culture, která proběhla 28. listopadu 2019 v prostorách Uměleckoprůmyslového musea.

Vystoupil zde ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, státní tajemník ministra kultury Zdeněk Novák, poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová a Martin Wichterle ze Svazu průmyslu a dopravy, majitel společnosti Wikov a skláren Rückl a Bomma, ovšem i představitelé příkladů dobré praxe, jako jsou Dolní oblast Vítkovice v Ostravě, Asociace malých inovativních škol či brand propagující české sklo na severu Čech Crystal Valley.

„Čím dál tím víc se setkávám s tím, že kultura začíná hýbat byznysem,“ řekl při zahájení konference vicepremiéra ministr průmyslu a obchodu České republiky Karel Havlíček.

Konference Power of Culture ‒ Martin Wichterle, Svaz průmyslu a dopravy, Wikov, Rückl, Bomma ‒ HDP = (průmysl + služby) ∗ KKP²; autor ilustrace: Vladimír Strejček, DRAWetc.
Konference Power of Culture ‒ Martin Wichterle, Svaz průmyslu a dopravy, Wikov, Rückl, Bomma ‒ HDP = (průmysl + služby) ∗ KKP²; autor ilustrace: Vladimír Strejček, DRAWetc.

Poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová doplnila setkání o nadnárodní kontext: „Téma kulturních a kreativních průmyslů bude v příštích letech naprosto klíčové. V Evropském parlamentu se mluví o navýšení financování tohoto odvětví. Prostředky pro dalších sedm let by tak mohly stoupnout dokonce až na 1,85 miliardy eur.“

Kulturní a kreativní průmysly mají svou strategii

Zastřešujícím cílem nově vznikající Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů je zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky České republiky prostřednictvím kulturních a kreativních průmyslů. Ministerstvo kultury řídí tento projekt od května 2018. Zapojeny do něj byly klíčové národní a oborové svazy, asociace, krajské úřady, univerzity, neziskový sektor, podniky i jednotliví tvůrci či experti. Ve všech krajích proběhla dvě setkání s místními zástupci kulturních a kreativních průmyslů. Každý kraj má navíc svého regionálního koordinátora, alokovaného přímo pro potřeby vzniku a implementace strategie.

Cíle strategického dokumentu jsou zaměřeny na témata jako jsou inovace kreativitou, talent lidí, podpora image České republiky jako země kreativity a inovací a nastavení řízení kulturních a kreativních průmyslů na státní i regionální úrovni, kde se jedná především o nastavení systémové podpory včetně podpory vzniku a dalšího fungování oborových asociací a profesionalizace jednotlivých aktérů.

Konference Power of Culture – zleva: Petr Šimůnek, Forbes; Petr Koudela, Dolní oblast Vítkovice; Jan Sýkora, Asociace inovativních škol, ZŠ Hučák; Jindra Vejvodová; autor fotografie: Stanislav Pecháček
Konference Power of Culture – zleva: Petr Šimůnek, Forbes; Petr Koudela, Dolní oblast Vítkovice; Jan Sýkora, Asociace inovativních škol, ZŠ Hučák; Jindra Vejvodová; autor fotografie: Stanislav Pecháček

Jako základní nástroje podpory si lze představit například kreativní vouchery, rozšíření zázemí v podobě kreativních center, hubů a dílen či obecně podporu kreativního podnikání a inovací. Zahrnout je třeba také podporu využívání kreativních služeb ze strany průmyslu v oblasti vývoje (v praxi jde například o synergickou spolupráci mezi designérem a nábytkářskou firmou), podporu materiálového a technologického výzkumu, uvolnění potenciálu kulturního dědictví či rozvoj kreativity jako potřebné kompetence v zaměstnání.

Hrdinové kulturních a kreativních průmyslů

Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů by měla být vládě České republiky předložena v první polovině roku 2020. Na stránkách Kreativního Česka vám do té doby bude jeho tým ve spolupráci s projektovým týmem Strategie rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů přinášet příběhy těch nejpovolanějších. Skutečných kulturních a kreativních aktérů, kteří hravě proměňují mnohá obecná pojmenování v reálnou praxi. Za každým abstraktním cílem a opatřením stojí konkrétní lidé. Za každou obecnou definicí kreativního podnikatele či představitele kulturních odvětví konkrétní příběh.

Vyrazíme napříč celou Českou republikou. Zjistíme, jaké nástroje pomáhají kulturním a kreativním hybatelům v rozvoji, co je žene kupředu, kde na konci únavného pracovního dne hledají tu nejlepší motivaci a jak se snaží stále posouvat dále. Seriál Hrdinové kulturních a kreativních průmyslů začíná již v lednu 2020. Budeme se těšit. Protože víme, že rozhodně je na co a na koho.

Text: Michaela Hečková
Vloženo: 18. prosince 2019

Poznámka: Článek je součástí projektu Zpracování systému rozvoje a podpory kulturních a kreativních průmyslů Ministerstvem kultury, registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_025/0009160

Jdi na další článek/

I do Česka patří kreativní vzdělávání

Vzdělávání uměním a vzdělávání k umění – dvě roviny tématu kreativního vzdělávání. V září jsme měli možnost navštívit konferenci Kreativní města vzdělávají uměním. Inspirativní byla kvůli příkladům dobré praxe ze zahraničí. Jak vypadá škola budoucnosti a před jakými výzvami stojí české školství?

Je tu další ÉTA pro kulturní a kreativní odvětví

Na inovace ve společenských a humanitních vědách, umění a designu je připraveno přes půl miliardy korun. Brzy se spustí další kolo veřejné soutěže na jejich podporu. Nejen o další výzvě v programu jsme mluvili s ambasadorem ÉTY Marcelem Krausem (TA ČR), který je zároveň členem mezinárodního poradního sboru Creative Industries Policy and Evidence Centre britské organizace NESTA.

Umí naši kulturní aktéři táhnout za jeden provaz?

Na tuto otázku není jednoznačná odpověď. Organizace a jednotlivci napříč kulturně-kreativními odvětvími se na potřebě jednotné platformy shodují. Zatím jsme ale na začátku a ideje se rodí ze společných diskusí. Co by mělo být cílem platformy a jak by měla fungovat? Mnoho podobných otázek otevřela listopadová diskuse v pražském DOXu, kterou iniciovala proexportní hudební kancelář SoundCzech.