Móda

- Potenciál módního sektoru ČR: Módní design – stav a potřeby -
Zuzana Mandic, Viola Fetisova, Nora Jelinek, IDU (2018)

Publikace je výsledkem kvalitativního výzkumu, který mapoval základní části českého módního sektoru, a umožnil tak poukázat na jeho výzvy, vyzdvihnout potenciál a navrhnout typové projekty, které by mohly naplnit identifikované potřeby sektoru.

Výzkum byl zaměřen na prostředí malých značek (s méně než deseti zaměstnanci) a byl navržen tak, aby se jeho představitelé, jak návrháři, tak i zástupci módního prostředí, jako například představitelé sektorových organizací, módních odborníků, obchodníků, vzdělávacích institucí, médií, přehlídek, veletrhů apod., mohli propojit a navzájem sdílet poznatky,
zkušenosti a podněty.

Cílem skupinových diskusí bylo nejen dát představitelům sektoru možnost společně přicházet s relevantními nápady, jak řešit nedostatky a zlepšit situaci na
lokálním trhu, ale dát jim i prostor pro komunikaci a kultivaci vztahů tak, aby v budoucnu vznikaly i další možnosti spolupráce.

Ucelený popis současné infrastruktury, výzev a návrhů na využití potenciálu současné české módy tak rozšiřuje sérii již dříve zkoumaných kulturních a kreativních odvětví (architektura, design, digitální hry, film, hudba, knihy a tisk, památky, reklama, scénická umění, software, TV a rozhlas, řemesla a výtvarné umění).

Další články

TV a rozhlas

TV a rozhlas zůstávají i po pětadvaceti letech od počátků transformace rozhlasového a televizního vysílání u tzv. duálního modelu, zatímco řada evropských zemí jej dokázala doplnit třetím sektorem tzv. komunitních médií.

Design

Design je jednou z nejprogresivnějších oblastí s jasnou vazbou na praxi a výrazným potenciálem v oblasti inovaci, Poté, co Linet, český výrobce medicínských pomůcek, zapojil design do vývoje produktů, získal důležitou konkurenční výhodu na mezinárodním trhu: podíl exportu na výnosech firmy se po spolupráci s designérem zvýšil o 30 %.

Film

Filmový průmysly představuje jeden z mladších kreativních průmyslů, jehož současný význam souvisí s rostoucím vlivem obrazové kultury ve všech oblastech našeho života.(…) film je zároveň uměním i masovou kulturou, vyznačuje se vysokou atraktivitou a silným potenciálem pro ovlivňování i lobbing.

Digitální hry

Digitální hry jsou svým způsobem největším kulturním exportem ČR. Vyskytuje se názor, že hry jako médium jsou umění zrovna tak jako film či hudba. Pracují se stejnými výrazovými prostředky, a dokonce přidávají něco navíc. Jejich potenciál se zatím nenaplňuje v takové míře, ale to je spíš otázka času.