Olomouc

- Mapování kulturních a kreativních průmyslů na Olomoucku, 2017 -

„Více než 1200 subjektů, obrat téměř 5 miliard korun a 5200 zaměstnaných lidí.
Dominantním odvětvím, stejně jako v případě zaměstnanosti, je vývoj softwaru s obratem přesahujícím 1,6 mld.“

Nejsilnějším odvětvím na počet subjektů je literatura - knihy a tisk (302), následovaná odvětvími vývoj softwaru (130), výtvarné umění (123) a hudba (120).

„Historicky ukotvená tradice Olomouce jakožto centra vzdělanosti se stále projevuje s plnou intenzitou. Mimořádné postavení má na Olomoucku oblast Kulturního dědictví.“

„Ve výsledcích mapování je výrazně zastoupena Univerzita Palackého, která je napříč odvětvími KKO aktivní díky rozmanitým organizačním součástem, projektům či akcím.“

„Na osobních setkáních se zástupci KKO zaznívala silně a opakovaně touha po větším propojení subjektů a odvětví, ale také potřeba častější a koordinované komunikace se zástupci místních a regionálních samospráv.“

Jaké projekty po mapování vznikly?

1/ Kreativní Olomouc z.s.

Místní mapování bylo projektem Univerzity Palackého, statutárního města Olomouc a Olomouckého kraje. Zapojeni byli i zástupci i kreativních odvětví. Sinergie byla signálem, že úředníci mají na scéně své aktivní partnery. Projekt koordinoval Radek Palaščák, který stál i za založením webu a platformy Kreativní Olomouc (KO). Ta je od ledna 2020 zapsána jako spolek s cílem dál zkoumat, informovat a propagovat kulturní a kreativní scénu na Olomoucku.  Pracovní skupina KO se zapojila do tvorby Strategického plánu rozvoje města Olomouce (2017-2023). Participace se promítla zejména na pilíři Konkurenceschopná a kreativní Olomouc.
 

2/ Výzkum TAČR o KKO

V letech 2019-2020 se řešitelský tým při Univerzitě Palackého věnuje výzkumnému TAČR projektu zkoumajícího příčiny, důvody a motivace pro setrvání kreativních subjektů v Olomouci, či přesun jejich činnosti do jiného místa působení. Hlavním cílem je prevence tzv. brain drain (odlivu mozků), tj. eliminace odlivu nadaných jedinců a naopak zvýšení motivací pro setrvání kreativních talentů v Olomoucké aglomeraci. Projekt realizuje Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Magistrátem Města Olomouce. 
 

3/ Databáze KKO

V květnu 2020 byla zveřejněna Databáze kulturních a kreativních subjektů na Olomoucku v souvislosti s kampaní Podporujeme kreativní Olomouc. Jejím hlavním cílem je centrálně evidovat všechny subjekty zapojené do KKP na Olomoucku pro potřeby odborné veřejnosti, samosprávy, ale i široké veřejnosti poptávající produkty a služby kulturního a kreativního sektoru, za účelem posílení povědomí o lokálním kreativním zázemí a prohloubení praktických kontaktů napříč sférou. 
 

Čtěte o Olomouci/

Kreativní průmysly nepotřebují ani tak velkolepé investice, jako změnu úhlu pohledu

Hledáte-li města, která se v České republice věnují kulturním a kreativním průmyslům, vzpomenete si nejspíš na Plzeň, Prahu, Ostravu, Brno, Zlín nebo Pardubice. Hledáte-li univerzitu, napadne vás Olomouc. Proto se vydáváme udělat rozhovor s Petrem Bilíkem, prorektorem pro vnější vztahy na Univerzitě Palackého v Olomouci.

Čím byla, je a bude Kreativní Olomouc?

Radek Palaščák je neformálním velvyslancem kulturních a kreativních odvětví (KKO) v Olomouci. V našem rozhovoru bilancuje poslední léta, kdy byl v čele platformy Kreativní Olomouc a hybatelem dění. Má totiž lví podíl na tom, že se zástupci kreativního sektoru začali brát v hlavním městě Hané vážně. Se smířlivostí a trpělivostí sobě vlastní městu prorokuje slibné vyhlídky. Olomoučtí komunální politici se už totiž bez znalosti konceptu KKO neobejdou.

Pro kulturní manažery je přirozené se politicky angažovat

Ředitel Divadla na cucky, dramaturg a produkční mezinárodního festivalu Divadelní Flora. Jako člen Asociace nezávislých divadel ČR nebo odborný člen kulturní komise Rady města Olomouce se podílí na kulturní politice. V roli konzultanta pro Kreativní partnerství ve školách nebo jako externí pracovník Univerzity Palackého se věnuje vzdělávání. Programuje akce na společensko-politická či kulturně-umělecká témata, pořádá komunitní večeře a setkání s obyvateli, kde se diskutuje o městě a kulturním životě. To vše dělá Jan Žůrek a o tom všem jsme si s ním povídali.

Poznámka redakce: Stránku aktualizujeme ve spolupráci se spolkem Kreativní Olomouc.

Další města/

Brno

Od roku 2009 v Brně ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, ale až později dalo vedení radnice tématu větší podporu. Byla vytvořena pozice koordinátora podpory KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založena řídící skupina projektu Kreativního centra (v níž je primátor a všichni jeho náměstci).

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zadalo Mapování kulturních a kreativních průmyslů v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla zejména proto, aby podpořilo zachování a další rozvoj tradičních řemesel v  regionu. Výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro žádost města o zařazení do sítě kreativních měst UNESCO.

Pardubice

Studie Kulturní a kreativní průmysly Pardubic byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Kvalitativní mapování vycházelo z potřeb samosprávy města Pardubice.