Pardubice

Pardubice jsou po Hradci Králové druhým největším městem východních Čech a krajským městem Pardubického kraje. Jako velkoměsto a sídlo univerzity nabízí také bohatý kulturní život. Nejsilnějším odvětvím je hudba, kde počet subjektů dosahuje 174. Jen o 9 subjektů méně má odvětví literatura, knihy a tisk (165). Tím silně předčí ostatní odvětví – například třetí nejsilnější odvětví, reklama, čítá pouze 103 subjektů a patří spolu s architekturou (57) a scénickými (49) a výtvarnými uměními (83) ke středně zastoupeným odvětvím.

1/ Gočárovy automatické mlýny

Bývalé Automatické mlýny koupil před šesti lety Lukáš Smetana a již několik let zde probíhá náročná rekonstrukce objektů za úmyslem zde vytvořit kulturní a vzdělávací centrum. Areálu dominuje monumentální budova od architekta Josefa Gočára (dnes národní kulturní památka), kde by v budoucnu měla sídlit Východočeská galerie. V plánu jsou i dílny pro školy, kanceláře, byty a restaurace. Částečně tu bude investovat Lukáš Smetana, částečně pak Pardubický kraj, kterému patří některé budovy. Rekonstrukce objektu by měla být hotová ve druhé polovině roku 2023. 

2/ Kultura pro všechny

Během covidové pandemie v roce 2020 město Pardubice vydalo Koncepci odstraňování bariér v přístupu ke kultuře. Zpracovatelský tým (Ing. Martin Karas, Bc. Lucie Strnadová, Bc. Vojtěch Krátký) se odrazil od studiemi potvrzené skutečnosti, že samotná účast na kulturních aktivitách, ať už aktivní, nebo pasivní, přispívá ke zvýšení kvality života obyvatel. Motivací města a kraje je, že naplňování potřeb v oblasti kultury pozitivně dopadne na zdraví obyvatel, podpoří sociální začlenění či vedle jiných benefitů bude působit jako prevence kriminality. 

Čtěte dál/

Pardubice nakročily ke kultuře pro všechny

Kulturní akce a organizace mají v době pandemie povinnou pauzu. V Pardubicích budou ale po jejich opětovném otevření o něco přístupnější. Město přišlo s koncepcí, jejímž cílem je zpřístupnit kulturní a kulturně-volnočasové aktivity zdravotně či sociálně znevýhodněným. Některá opatření jsou zaměřena na lepší informovanost, jiná na rozšíření nabídky či bezbariérovost budov. K memorandu o spolupráci při naplňování koncepce se připojil i Pardubický kraj a jedenáct příspěvkových organizací.

Gočárovy mlýny mu učarovaly, a tak je koupil

Národní kulturní památka Gočárovy mlýny v Pardubicích je už tři roky prázdná. Její nový majitel, pražský architekt Lukáš Smetana, nyní představil plán, jak ji opravit a proměnit. Hotovo chce mít do roku 2020. Výrazně pomoci by měly evropské dotace.