Pardubice

- Návrat, P., Dubová, M., Kulturní a kreativní průmysly Pardubic. Praha: Institut umění – Divadelní ústav. (2014) -

"Mapování bylo součástí tvorby strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic. Přístup, zvolený pro tvorbu dokumentu, byl v podstatě revoluční v tom, že se nikdy předtím v našem městě takový způsob vytváření strategie nevyužíval. Šlo o tříletý proces, do kterého se zapojilo několik stovek lidí. Unikátní bylo i to, že byli intenzivně zapojeni úředníci a politici
z jednotlivých obvodů, včetně veřejnosti."
(Lucie Břízová, vedoucí oddělení kultury magistrátu města Pardubice v době projektu.)

„Celkem bylo v Pardubicích identifikováno 672 subjektů činných v KKP. Ty generují 5. 4 % zaměstnanosti Pardubic. Celkový roční obrat kulturních a kreativních průmyslů Pardubic je odhadován na 1707 milionů korun.“

"Nejsilnějším odvětvím je hudba, kde počet subjektů dosahuje 174. Jen o 9 subjektů méně má odvětví literatura, knihy a tisk (165). Tím silně předčí ostatní odvětví – například třetí nejsilnější odvětví, reklama, čítá pouze 103 subjektů a patří spolu s architekturou (57) a scénickými (49) a výtvarnými uměními (83) ke středně zastoupeným odvětvím."

Výzkum upozornil na nízkou míru spolupráce na rozvoji kultury a kreativity mezi městem a krajem. „Ve vztahu k Pardubickému kraji budou připraveny podklady a argumenty k prosazování důležitosti rozvoje kultury a cestovního ruchu Pardubic.“

„Málo vhodných prostor pro hudební produkci zavedených kapel i pro prezentaci začínajících projektů místních hudebníků. Prostory chybí i tanečním souborům a regionaálním výtvarníkům. Město nenabízí umělecké rezidence.“

Další města/

Brno

Od roku 2009 v Brně ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, ale až později dalo vedení radnice tématu větší podporu. Byla vytvořena pozice koordinátora podpory KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založena řídící skupina projektu Kreativního centra (v níž je primátor a všichni jeho náměstci).

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.

Olomouc

Olomouc je první město v ČR, které mapování KKO uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury. Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města.

Zlín a Zlínsko

V roce 2011 zahájil Institut umění - Divadelní ústave projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Jedna z pilotních studií, která vedla k metodice mapování na lokální úrovni byla zaměřena na město Zlín a Zlínský kraj. Ke spolupráci na pilotní studii byla přizvána britská společnost Noema Culture and Place Mapping pod vedením Lii Ghilardi.