Pardubice

Mapování v našem městě bylo součástí procesu tvorby strategie pro kulturu a kreativitu Pardubic.
Přístup, zvolený pro tvorbu tohoto dokumentu, byl v podstatě revoluční v tom, že se nikdy předtím
v našem městě takový způsob vytváření strategie nevyužíval. Šlo o tříletý proces, do kterého se postupně zapojilo několik stovek lidí. Unikátní bylo i to, že byli intenzivně zapojeni úředníci a politici
z jednotlivých obvodů, včetně veřejnosti.

- Lucie Břízová, vedoucí oddělení kultury magistrátu města Pardubice v době projektu-

"Celkem bylo v Pardubicích identifikováno 672 subjektů činných v KKP. Ty generují 5. 4 % zaměstnanosti Pardubic. Celkový roční obrat kulturních a kreativních průmyslů Pardubic je odhadován na 1707 milionů korun. "

Nejsilnějším odvětvím je hudba, kde počet subjektů dosahuje 174. Jen o 9 subjektů méně má odvětví literatura, knihy a tisk (165). Tím silně předčí ostatní odvětví – například třetí nejsilnější odvětví, reklama, čítá pouze 103 subjektů a patří spolu s architekturou (57) a scénickými (49) a výtvarnými uměními (83) ke středně zastoupeným odvětvím.

Výzkum upozornil na nízkou míru spolupráce na rozvoji kultury a kreativity mezi městem a krajem. "Ve vztahu k Pardubickému kraji budou připraveny podklady a argumenty k prosazování důležitosti rozvoje kultury a cestovního ruchu Pardubic."

"Málo vhodných prostor pro hudební produkci zavedených kapel i pro prezentaci začínajících projektů místních hudebníků. Prostory chybí i tanečním souborům a regionaálním výtvarníkům. Město nenabízí umělecké rezidence."

Další články