Praha

Praha v oblasti KKO zaujímá výlučné postavení. Město prostřednictvím různých projektů a organizací cílí na koncepční rozvoj kultury a podporu KKO. S tím souvisí i důraz na kreativní podnikání, kdy je kreativita chápána jako zásadní hybatel růstu, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a inovativních změn společnosti z mnoha hledisek. 

1/ Kreativní Praha

Kreativní Praha z. ú., je strategická organizace pro rozvoj kultury. Od ledna 2021 funguje jako samostatná organizace, díky tomu může uplatnit dynamické rozhodování a reakce na potřeby kultury. Provoz Kreativní Prahy je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. Organizace je zapojena do různých aktivit a snaží se fungovat jako facilitátor komunikace mezi veřejnou správou a zástupci kulturní veřejnosti. Kreativní Praha je také součástí sítě European Creative Business Network.

Pražské kulturní fórum

Jednou z hlavních aktivit Kreativní Prahy je Pražské kulturní fórum, které se věnuje kulturní politice a nastavení dlouhodobé spolupráce mezi aktéry v oblasti umění, kultury a kulturních a kreativních průmyslů.  Zároveň přináší do pražského prostředí současné zahraniční trendy na poli rozvoje kultury a kulturních a kreativních odvětví. 

Pražské kreativní centrum

PKC je kreativní klastr hlavního města, který je otevřen pro všechny, kdo se podílí nebo chtějí podílet na rozvoji Prahy prostřednictvím kultury, kreativity a vzdělávání. Práce PKC je navázána na dlouhodobé strategie městského rozvoje. Ve svém prostoru pravidelně pořádá workshopy, přednášky, promítání nebo veřejné debaty. Prostor slouží jako místo, kde dochází k propojení mezi zástupci kulturních a vzdělávacích organizací na poli kreativních průmyslů a inovací navzájem, a také s představiteli veřejného sektoru. PKC sídlí na Staroměstském náměstí #hnedvedleorloje. 

Kulturní politika HMP 22+

Kreativní Praha je zpracovatelem dokumentu Kulturní politika HMP 22+ (KP22+). Jedná se o zastřešující koncepční dokument hlavního města Prahy v oblasti kultury, umění a kulturních a kreativních odvětví pro roky 2022 - 2030. Zadavatelem KP22+ je Odbor kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy. Na tento dokument bude dále navazovat tvorba každoročních akčních plánů,  které z něj budou vycházet a konkretizovat projekty pro jednotlivé roky. Aktuální verzi KP22+ naleznete ZDE

2/ Pražský inovační institut

Pražský inovační institut v roce 2020 formou zapsaného ústavu založilo hlavní město Praha. Institut byl vytvořen za účelem propojování vzdělávání, veřejného prostoru a podnikání v Praze. Podporuje inovace a projekty z oblasti školství, energetiky, umělé inteligence a kreativního průmyslu. Spolu se zmíněnými oblastmi se také soustředí na rozvoj městské infrastruktury a zlepšování životního prostředí Prahy. Cílem je zlepšení konkurenceschopnost hlavního města. 

3/ IPR Praha

IPR Praha je hlavním koncepčním pracovištěm Prahy v oblasti architektury, urbanismu, rozvoje, tvorby a správy města. IPR Praha zastupuje hlavní město jako příspěvková organizace zřízená hl. m. Praha. Zpracovává strategické, urbanistické a územně rozvojové dokumenty, do jejich plánování zapojuje veřejnost. Cílem organizace je zlepšování konkurenceschopnosti a životních podmínek Prahy. 

CAMP

CAMP je zkratka pro Centrum architektury a městského plánování, který slouží jako veřejný prostor pro prezentaci práce IPR Praha. Návštevníci se v prostorách CAMPu dozví o plánovaných změnách v hlavním městě. Mimo to prostor CAMPu nabízí pravidelný program přednášek a workshopů, studovnu, knihkupectví nebo kavárnu. 

4/ Hala 40

Hala 40 (H40) sídlí v rekonstruktované budově bývalé chladírny v Pražské tržnici. Pod značkou H40 se sdružují různé subjekty z kulturních a kreativních odvětví. Je to také komunitní místo pro obyvatele Prahy, pořádají se zde vzdělávací akce, volnočasové aktivity a mimo zmíněné je zde kreativní inkubátor pro rozvíjení umělecko-technologických nápadů Art&Digital Lab. Posláním Kreativního inkubátoru H40 je podpora inovativních projektů a start-upů, rozvoje myšlenek a produktů kreativních lidí a firem působících v oblasti art & digital. 

Čtěte dál/

Vzlet – nový pražský kulturák

Vzlet je nově pojatý multifunkční prostor v pražských Vršovicích. Svým názvem odkazuje k sokolské tradici místa a zároveň otevírá možnosti pro rozvoj kultury a komunity v současnosti. Povídali jsme si s Petrem Prokopem, ředitelem Vzletu a členem divadelního souboru Vosto5, který spolu s Collegiem 1704 a Kinem Pilotů budovu provozuje.

Kreativní Praha – strategická organizace pro rozvoj kultury

V lednu 2021 se Kreativní Praha stala samostatnou organizací. Nyní může participovat až na osmnácti projektech najednou. Přinášíme rozhovor se zástupci Kreativní Prahy Petrem Peřinkou a Andreou Bártovou Švandovou o tom, jak tvoří kulturní politiku Prahy, komunikační platformu nebo nový inkubátor pro gaming.

I Praha už umí čelit vizuálnímu smogu

Vizuální smog je téma, které v posledních letech řeší mnoho našich měst. Ani Praha nezůstala pozadu. Odborná i laická veřejnost v červnu s povděkem kvitovala vznik Manuálu pro kultivovanou Prahu, na kterém v posledních letech pracoval pražský magistrát. Jak manuál vznikal, s čím se museli autoři potýkat a o čem je nový dotační Program pro označování provozoven v Praze? Zeptali jsme se koordinátorky a autorky dokumentu Kristýny Drápalové.

Pražská tržnice v Holešovicích se mění

Po letitých soudních sporech se tržnice v pražských Holešovicích vrátila do správy města. Do památkového a rozlohou unikátního areálu se chodilo hlavně nakupovat. Pražský magistrát má v plánu rozšířit funkce objektu a do sítě ulic a budov dostat kromě nákupu i živé akce, kreativce a rozmanité služby pro nejširší veřejnost. O vizích pro holešovický district jsme si povídali s kurátorem tržnice Michalem Tošovským.

Masový turismus je rakovina

Poslední díl seriálu Hrdinové kulturních a kreativních průmyslů je trochu netradiční. S novinářem, režisérem, moderátorem a dokumentaristou Jankem Rubešem jsme si povídali v tichých dobách doznívající karantény uprostřed opuštěné Malé Strany o masovém turismu, vizuálním smogu, prvních reklamách, dřevních časech českých virálních internetových videí nebo spolupráci s CzechTourismem, při které se potkal s naším fotografem Jiřím Dužárem. Společné mají minimálně jedno – snahu odhalit možnosti udržitelného a autentického turismu.

Ve vedení Prahy našli hlavně partnera

Ke značce Art District, která se formuje v městské části Praha 7, se připojuje hala číslo 40 v pražské Holešovické tržnici. Vzniká v ní prostor s názvem H40, který bude od roku 2020 fungovat pro mezigenerační setkávání a inkubátor Art&Digital Lab, propojující umění a nové technologie. Jak se daří z veřejných zdrojů realizovat kulturně-komunitní hub a jak zajistit jeho finanční soběstačnost? Povídali jsme si s iniciátorem projektu Samuelem Kašparem a projektovou manažerkou Jitkou Hvězdovou.

Půlka Invalidovny kulturním a kreativním průmyslům

Budovu barokní Invalidovny v Praze chtěl stát v roce 2016 prodat. Na vyjádření protestu se zformovala občanská Iniciativa pro Invalidovnu, které se podařilo ve spolupráci s ministerstvem kultury privatizaci zastavit. Nyní je budova ve správě Národního památkového ústavu a čeká na rekonstrukci. Než se tak stane, je od května letošního roku dočasně zpřístupněna veřejnosti. Krátce po otevření jsme si povídali s iniciátorem protestu Nisanem Jazairim o tom, co Invalidovnu do října čeká a jak by tento pop-up projekt mohl inspirovat další podobné aktivity.

Praha 7 si vybrala Vzletnou

Na podzim roku 2018 vzniklo v pražské čtvrti Letná takzvané kreativní epicentrum Vzletná. Vzdělávací prostor pro výuku digitálních technologií, designu a ilustrace. Vzletná funguje i jako prostor pro coworking, studovna a nabízí program také pro seniory, děti a rodiče. S jednou ze zakladatelek Nadiou Sheshukovou jsme si povídaly o tom, jak to celé vzniklo a proč je dobré kulturní aktivity provozovat právě v městské části Praha 7.

Praha ví, jak na umění do veřejného prostoru

Na podporu umění ve veřejném prostoru má Praha už dva roky koncepci, která budila nejrůznější vášně. S novým vedením radnice se situace ujasnila. Institut plánování a rozvoje města Prahy (IPR) v lednu představil dodatek k Manuálu tvorby veřejných prostranství, který se zabývá uměleckými díly ve městě a navrhuje způsoby jak na to.

Kultura volí 2018 ‒ Volí Praha kulturu?

Jaká je současná kulturní politika Prahy a jak si ji představují kandidáti jednotlivých stran v nadcházejících komunálních volbách? V předposledním zářijovém týdnu se k diskusi sešli zástupci osmi politických stran, aby projednali kulturní vizi Prahy, rozdělování dotací, formy spolupráce a další konkrétní opatření na podporu kultury v hlavním městě.

2 % na umění do veřejného prostoru

O jednom procentu na umění do veřejného prostoru jsem již psali. Praha chce ale dávat procenta dvě. ​​​​​​​Co ji k tomu vede a jak to bude fungovat v praxi? Nová koncepce umění ve veřejném prostoru hlavního města vzešla ze spolupráce Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), Galerie hlavního města Prahy (GHMP) a Magistrátu hlavního města Prahy (MHMP).

Kreativní centrum v srdci turistické Prahy

Radniční domy v blízkosti Staroměstského náměstí vlastní hlavní město Praha. Posledních deset let byly prázdné. Magistrát je nyní pronajímá organizacím, které se pohybují v oblasti kultury, kreativního podnikání a vzdělávání.

Kasárna Karlín – místo pro všechny bez rozdílu

Kasárny v pražském Karlíně se po letech otevírají veřejnosti. Objekt, který se snažilo Ministerstvo obrany zprivatizovat, byl po neúspěšném pokusu o prodej převeden do majetku Ministerstva spravedlnosti. Do budoucna se tato velkolepá klasicistní budova přemění na justiční palác. Vnitřní část objektu a budovy si pronajal Zapsaný spolek Pražské centrum, aby zde vytvořil místo pro kulturní a volnočasové aktivity. O tom, jaké je to být tváří týmu, kulturním developerem a v neposlední řadě také o tom, co všechno nás v Karlíně už za pár dnů čeká, jsme si povídali s Matějem Velkem.

Na začátku byl sen o kulturní čtvrti

Pod pojmem Art District 7 se skrývá iniciativa městské části Praha 7, která zde rozvíjí koncept kreativní a umělecké čtvrti. Navazuje tak na historicky a organicky se vyvíjející a ryze lokální fenomén.

Praha

Praha v oblasti KKO zaujímá výlučné postavení. Město prostřednictvím různých projektů a organizací cílí na koncepční rozvoj kultury a podporu KKO. S tím souvisí i důraz na kreativní podnikání, kdy je kreativita chápána jako zásadní hybatel růstu, zaměstnanosti, konkurenceschopnosti a inovativních změn společnosti z mnoha hledisek.