Role a potřeby nezávislých kreativních profesionálů

„Nezávislí kreativní profesionálové jsou nedoceněným pilířem prosperující britské ekonomiky. I přes jejich význam byli příliš dlouho přehlíženi britskými zákonodárci, což chce nyní změnit zpráva Creative Freelancers“, říká předseda Creative Industries Federation Rick Haythornthwaite. Protože z jejího obsahu můžeme čerpat podněty i pro české prostředí, přeložili jsme hlavní doporučení.


Zpráva Kreativní nezávislí profesionálové (Creative Freelancers), vydaná v roce 2017 britskou organizací Creative Industries Federation, se přehledně a zevrubně zabývá fenoménem nezávislých profesionálů – kreativních freelancerů (neboli profesionálů „na volné noze“) – a jejich rolí v kreativních odvětvích a celkové ekonomice Velké Británie. Její závěry lze nicméně v mnoha bodech aplikovat také v jiných zemích.

V Británii dosud neexistovala žádná studie, která by se zabývala pracovním životem kreativních freelancerů. Creative Industries Federation proto provedla průzkum, během kterého hovořila s téměř sedmi sty kreativními freelancery a asi padesáti podnikateli, právními specialisty a finančními poradci. Z rozhovorů vyšel ucelený pohled na jednotlivá odvětví i záznam případných specifik při uplatnění při uplatnění nezávislých odborníků v praxi. Výzkum zjišťoval například důvody pro výběr kariéry na volné noze, organizaci práce, přístup k pracovnímu zázemí i finanční podpoře, znalost legislativy, dostupnost poradenství, vliv místa na průběh podnikání a jeho úspěšnost. Zpráva neopomíjí ani méně optimistické momenty, jakým je dopad Brexitu na práci „na volné noze“.

Celý text je proložen mnoha příklady z praxe, ať už z pohledu kreativních freelancerů (spisovatelů, scenáristů, novinářů, produkčních, umělců, konzultantů, režisérů a dalších), tak velkých respektovaných institucí, které si je najímají (londýnské Národní divadlo). Tyto příklady hlouběji popisují klady a zápory nezávislé práce v souvislostech, které osoby mimo práci „na volné noze“ často nenapadne řešit nebo je považují za samozřejmé. I proto, že veřejnost na kreativní freelancery mnohdy pohlíží jako na ty, „kteří si neumějí najít stálou práci“ nebo „žádnou pořádnou práci nedělají“, je dokument praktickým, užitečným a obohacujícím podkladem pro moderní přístup k potenciálu a významu tohoto sektoru.

Kreativní odvětví jsou přitom nejrychleji rostoucí součástí celkové ekonomiky a z velké části stojí právě na armádě talentovaných a zkušených nezávislých profesionálů. Ti tvoří téměř polovinu všech pracujících osob v kreativním sektoru a přinášejí do něj specifické znalosti a odbornost. Navzdory důležité roli freelancerů v rámci kreativního sektoru i celkové ekonomiky jsou jejich názory stále opomíjeny. Tvorba pravidel, která jejich práci přímo ovlivňují, velmi často ignoruje jejich potřeby, a ve výsledku je může dokonce potenciálně ohrozit. Další problémy, které freelancerům ztěžují práci, souvisí s přístupem k právní pomoci, finanční podpoře v různých životních situacích (narození dítěte, nemoc) a nejistota v oblasti pracovních prostor. Existují mnohé praktické důvody pro uznání hodnoty kreativních freelancerů a významu jejich pracovní síly. Kromě usnadnění pracovního života by to zjednodušilo také život praktický, ať už jde o přístup k hypotéce, nebo nemocenské péči. Podle zprávy Kreativní nezávislí profesionálové nastal čas na změnu, protože rychle se rozvíjející kreativní sektor na freelancerech přímo závisí a s ním také celková ekonomika.

Nezávislí profesionálové jsou zdrojem síly naší kreativní tvorby. Patří mezi ně dramaturgové, režiséři, designéři, herci či technici. Ti všichni svými odbornými znalostmi přispívají do každé fáze tvůrčího procesu, od jeho začátku až do úspěšného konce. Spolupráce s freelancery nám umožňuje navázat spolupráci s nejširším možným spektrem umělců a odborníků, což vede k neotřelým a vysoce kvalitním výsledkům. Nezávislý způsob práce je pro náš průmysl zásadní proto, že podporuje flexibilitu, kreativitu a rozmanitost. Aby britská kreativní odvětví nadále prosperovala a udržela se na předních světových příčkách, je podpora vztahu mezi kreativními freelancery a kreativními organizacemi naprosto zásadní.“

Lisa Burger, výkonná ředitelka Národního divadla v Londýně

Doporučení k nastavení nových pravidel

Z průzkumu mezi freelancery, podnikateli, právními specialisty a finančními poradci, uvedeného v úvodu tohoto textu, vyplynula série doporučení určených britské vládě. Ta mají vést ke zlepšení postavení této významné, ale nedoceněné pracovní síly na britském pracovním trhu. Od realizace navržených doporučení si autoři zprávy slibují růst a zefektivnění podnikatelských aktivit v rámci kreativních odvětví i celkové ekonomiky.

Autoři zprávy vyzývají britskou vládu k aktivitě v následujících dvou bodech:

1/ Uznání významu kreativní nezávislé pracovní síly. Z obecně aplikovatelných zmiňme:

 • Reprezentace
  Při vybraném ministerstvu (v případě Velké Británie půjde o Ministerstvo obchodu, energetiky a hospodářské strategie) bude fungovat osoba zastupující kreativní freelancery. Ta bude hájit jejich práva napříč ostatními ministerstvy a tlumočit jejich požadavky při tvorbě nových nařízení a pravidel, která se jejich práce bezprostředně týkají.
 • Vízová politika
  Vízová politika projde reformou tak, aby zahraniční nezávislí specialisté, kteří do země přijíždějí, měli v případě nedostatku vlastních zdrojů jednodušší přístup k vízům pro dlouhodobé pobyty.
 • Propagace
  Bude vytvořena celostátní kampaň na podporu kreativních odvětví, zaměřená především na mladé lidi nebo na ty, kteří se snaží o změnu kariéry v pokročilejším věku. Kampaň bude inspirovat ke vstupu do kreativních odvětví a zároveň vyvrátí přetrvávající předsudky o tomto sektoru, včetně těch vůči práci „na volné noze“.

2/ Podpora kreativní nezávislé pracovní síly

 • Ochrana kreativních pracovních prostorů
  Vláda by se měla ujistit, že žádné prostory využívané jako kreativní pracovní prostor (včetně bývalých průmyslových staveb využívaných umělci), by neměly být změněny na obytné jednotky bez pečlivého dohledu místních orgánů pro plánování. (Ve Velké Británii by tento návrh změnil dosud zažitou praxi, která povolovala proměnit kancelářské prostory na obytné prostory bez stavebního povolení.)
 • Zajištění kvalitních školení
  Mnoho vládních intervencí týkajících se podpory dovedností je zaměřeno na větší podniky. S cílem rozvoje nezávislých a malých subjektů by vláda měla investovat do akreditace online kurzů pro nezávislé profesionály.
 • Financování
  V pracovním životě freelancerů mohou nastat kratší krizová období, během kterých mají méně práce než po zbytek roku, nebo jim nečekaná událost práci znemožní. V takových situacích by bylo žádoucí, aby měli freelanceři přístup ke zvýhodněným půjčkám v rámci sociálního zabezpečení. Tímto řešením by vláda nabídla efektivnější řešení, než je pobírání podpory v nezaměstnanosti.

Muzea jsou na odbornících – freelancerech – závislá v širokém spektru oborů. Přinášejí nám cenné zkušenosti v oblastech, na které sami nejsme vybaveni, a díky nim můžeme přinášet veřejnosti stále nové projekty. Bez kreativních nezávislých profesionálů, v našem případě designérů, lektorů nebo řemeslníků, by naše služby pro veřejnost byly mnohem chudší a méně inovativní.

David Anderson, ředitel Velšského národního muzea

Změny by nicméně neměly nastat pouze na vládní úrovni, ale také přímo v kreativní sféře. Tam je třeba vymýtit ještě řadu nešvarů, jak říká Harriet Finney, zástupkyně generálního ředitele Creative Industries Federation: „Tato zpráva upozorňuje na některé neférové obchodní praktiky v kreativním průmyslu, včetně pozdních plateb nebo výskytu neplacené práce. Naše organizace tyto znepokojující praktiky probere se svými členy a obchodními partnery a bude se o práva freelancerů zasazovat jak v rámci kreativních odvětví, tak ve vládě.“

Text: Tereza Macháčková / Kreativní Česko
Vloženo: 16. dubna 2018

Zdroj: Zpráva Kreativní nezávislí profesionálové; https://www.creativeindustriesfederation.com
Překlad: Tereza Macháčková, Kreativní Česko

Další články /

Kreativní přesahy: příručka pro města

Průvodce The Smart Guide to Creative Spill-overs, určený pro představitele měst a zaměstnance městské správy, si klade za cíl stručně osvětlit koncept tzv. kreativního spill-overu neboli kreativního přesahu a ukázat, jak mohou města z tohoto fenoménu těžit. Zdůrazňuje roli měst v podněcování mezioborových aktivit a na několika stručných příkladech ukazuje, jak kreativní přesahy fungují v praxi. Zároveň zde každý zájemce nalezne způsoby, jak může přesahy sám v rámci městského úřadu podpořit.

Kreativní centrum v srdci turistické Prahy

Radniční domy v blízkosti Staroměstského náměstí vlastní hlavní město Praha. Posledních deset let byly prázdné. Magistrát je nyní pronajímá organizacím, které se pohybují v oblasti kultury, kreativního podnikání a vzdělávání.

Sociální reaktor

Trh v dnešní době prochází díky technologickému pokroku velkými změnami. Komplexní výrobní procesy a obsáhlé know-how jsou skrze 3D tisk a internet na dosah ruky a hlavním atributem cenotvorby se tak pomalu stává nápaditost. „Entrepreneurship“ je nejmocnějším zaříkadlem západního světa a trend start-upů přetvořil byznys na volnočasovou zábavu středoškoláků.