Ústecký kraj

Ústí nad Labem má novou kulturní koncepci a Ústecký kraj dobře fungující filmovou kancelář s filmovými vouchery. V Ústeckém kraji vznikla platforma Kreativni.uk zahrnující kreativce, ale i univerzity a školy z regionu s cílem vytvořit podpůrné zázemí typu kreativního nebo design hubu a založit tak databázi kreativců jako podklad pro kreativní vouchery. Mimo to je v kraji několik zajímavých nezávislých kulturních projektů, které nabízí pestrý program pro širokou veřejnost.

1/ Veřejný sál Hraničář

Veřejný sál Haničář je nezávislou kulturní institucí v Ústí nad Labem, kde sídlí v centru města v budově bývalého kina, které bylo po dlouhou dobu nevyužívané.  Veřejný sál nabízí pestrý program od filmů a hudebních koncertů přes dílny po přednášky, výstavy a další, které jsou cíleny na širokou ústeckou veřejnost. Dramaturgie programu Hraničář staví na spolupráci města ÚnL a univerzitou UJEP, propojuje současné umění s kulturou a každodenním životem. Zabývá se tématy, které souvisí s aktuálními celospolečenskými otázkami. Veřejný sál hraničář je také zapojen v mezinárodní síti kulturních organizací Trans Europe Halles

2/ Kreativni.uk

Kreativni.uk je tvůrčí síť, která byla založena v roce 2021 Ústeckým krajem, Inovačním centrem, pobočkou agentury CzechInvest, Veřejným sálem Hraničář, ústeckou Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně a více než patnácti místními partnery z celého kraje, většinou neziskovkami zaměřenými na kulturu a kreativitu. Cílem sítě je zapojit tvůrčí talenty do přeměny uhelného severozápadu Čech a podpořit rozvoj kulturních a kreativních odvětví, která například v sousedním Sasku generují stejné HDP jako automobilový sektor.

3/ Zahálka

Zahálka je nový začínající projekt v Teplicích, který sídlí v prostorech bývalého antikvariátu v ulici Vítězslava Hálka v blízkosti Šanovského parku. Tým Zhálky tvoří skupina kamarádů z Teplic, kteří ve městě chtějí vytvářet zázemí a program zaměřený na kulturu, umění, architekturu a společenské vědy. V současnosti se v prostorech konají výtvarné workshopy, promítání filmů nebo přednášky, které cílí na širokou veřejnost města Teplic. 

4/ Filmová kancelář Ústeckého kraje

Filmová kancelář Ústeckého kraje (fkuk) a její činnost patří pod agendu oddělení cestovního ruchu, které je na Krajském úřadu Ústeckého kraje součástí odboru regionálního rozvoje. Fkuk slouží filmařům jako nezávislý zdroj informací a prostředník v komunikaci s místními úřady, soukromými subjekty a obyvateli. Díky činnosti fkuk je Ústecký kraj atraktivním místem pro filmová a televizní natáčení. Kancelář nabízí filmařům spolupráci a pomoc tak, aby pro ně byla práce na Ústecku co nejefetivnější. Kraji se díky filmovému průmyslu dostává kladné propagace a tím pádem je i atraktivní turistickou destinací, což přináší ekonomický efekt.

5/ Inovační centrum Ústeckého kraje

Inovační centrum Ústeckého kraje (ICUK) je důležitou institucí pro rozvoj KKO v Ústeckém kraji. ICUK nabízí programy a služby pro začínající podnikatele nebo již zaběhlé firmy. Mezi to patří například konzultace business plánu, financování či hledáním výzkumného partnera, ale také možnost pronájmu prostor pro podnikání (co working, samostatná kancelář, zasedačka či sál pro akce). 

Čtěte dále/ 

I do uměleckého světa patří byznys

„Nestačí dělat kvalitní program, musíme ho taky z něčeho zaplatit,“ myslí si Aleš Loziak, který v Ústí nad Labem zastupuje Veřejný sál Hraničář. Tato nezávislá kulturní instituce funguje již čtvrtým rokem v budově bývalého kina. Propojuje současné umění s kulturou a každodenním životem a nabízí pestrý program pro různé cílové skupiny. S Alešem Loziakem jsme si povídali o tom, jak nápad zachránit opuštěné kino vznikl, jak fungují a co je cílem jejich aktivit.

Českou kreativitu táhne vpřed spolupráce státu a krajů

Města, kraje, stát ale i další aktéři se dnes vydávají těžit potenciál kulturních a kreativních odvětví s většími ambicemi. To je dobrá zpráva, kterou přineslo nedávné Setkání Kreativního Česka. Už nemusíme pouze vysvětlovat význam práce kreativních profesionálů, můžeme se inspirovat i konkrétními projekty a sčítat záměry a strategické cíle napříč republikou. Do hry vstupuje i první státní strategie pro kreativní odvětví a 8,15 miliardy korun pro sektor z Národního plánu obnovy. Revoluční příležitost s sebou ale nese i nutnost spolupráce. Na osmdesát úředníků, politiků, manažerů a expertů se sešlo na pozvání Kreativního Česka, aby hovořili o hubech, kreativních centrech i jiných možnostech, jak vytvořit prostor kreativitě.

Síť tvůrčích center pomůže k přeměně Ústeckého kraje

„Kreativitu nelze vyčerpat. Čím víc ji používáte, tím víc jí máte.“ Pod tímto heslem nyní prezentuje Ústecký kraj proměnu svého regionu kreativitou. Vzniká zde síť tvůrčích center, která poskytnou zázemí a poradenství podnikatelům v tvůrčích odvětvích a propojí rozvoj regionu s místními talenty. Pojďme se blíže seznámit s tím, jak může tvořivost místních lidí přispět k obnově bývalého uhelného kraje.