Zlín a Zlínsko

- Mapování kulturních a kreativních průmyslů, 2011 -

„Na Zlínsku působí 2300 neziskových organizací, které se podílejí na výrobě, distribuci a spotřebě kulturních služeb ve 12 různých oblastech.“

„80 procent firem v oblasti kreativních průmyslů na Zlínsku má jen jednoho zaměstnance a z firem s více zaměstnanci se v 87 % jedná o mikro-podniky.“

„Poměrně silná je oblast audiovizuální tvorby, vývoj softwaru a návrhářství (v tomto případě definovaném tak, že zahrnuje i podoblast řemeslné výroby, kterou pak využívá místní odvětví návrhářských služeb).“

„Co se týče designu – navzdory silnému povědomí o Baťově odkazu a o tom,
jaký význam hraje dobrý design v životě i práci – je spolupráce mezi místními tvůrci a průmyslem omezená.“

„Mladí lidé se na činnostech organizací zaměřených na vysokou kulturu příliš často nepodílejí a nejeví o ně velký zájem. To představuje zásadní problém, neboť pokud si má Zlín udržet talentované jedince, je potřeba, aby se v něm mladí lidé cítili dobře.“

Co se stalo po dokončení projektu mapování?

1/ Kreativní klastr

Zlínský kreativní klastr je první klastr v ČR zaměřený na kreativní průmysly. Klastr je tvořen zástupci veřejného, soukromého, neziskového a vzdělávacího sektoru z kreativních a návazných odvětví ve zlínské aglomeraci. Klastr byl založen v lednu 2016 v návaznosti na předchozí činnost nezávislé pracovní skupiny Kreativní Zlín a v návaznosti na doporučení vyplývající z projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice. 

Jeho výsledky ukázaly, že nejen město Zlín, ale celý zlínský kraj mají značný potenciál v oblasti kreativních průmyslů. Zlínský kreativní klastr chce na těchto zjištěních stavět. Vizí klastru je, aby město Zlín a Zlínský kraj v roce 2020 představoval jedno z nejvýznamnějších center kreativních průmyslů České republiky, a to zejména v oblastech designu, audiovize, marketingových komunikací a architektury.

2/ UPPER

(UPPER) – Centrum kreativních průmyslů a podnikání je prostor pro začínající kreativce. Nabízí nejen zázemí a vybavení za výhodných podmínek, ale také poradenství a mentoring v oblasti podnikání.Slavnostní otevření proběhlo 1. 3. 2016.

UPPER je inkubátor, který slouží pro studenty či čerstvé absolventy především z UTB, jako startovací prostor v podnikatelské činnosti ve spolupráci s aktivní komunitou. Zaměřuje se na projekty z oblasti kreativních průmyslů designového, uměleckého, audiovizuálního, architektonického či marketingového charakteru. Jedním z cílů je networking a vést jednotlivce k transformaci ve firmu.

UPPER nabízí užívání prostor za výhodných podmínek, koučing a mentoring, setkávaní se špičkovými odborníky z oboru (přednášky, workshopy), spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou ve Zlíně, TIC Zlín a s privátními firmami.

3/ Technologické inovační centrum (TIC)

V baťovském areálu v centru Zlína vznikly rekonstrukcí budovy číslo 23 moderní prostory pro podnikání. Je jedno, zda teprve o podnikání začínáte uvažovat, zpracováváte byznysplán, či jste již firmu založili. Služby na vás čekají ať už v režimu virtuálního a podnikatelského inkubátoru či co-workingového centra. V nabídce jsou konzultace k přípravě a aktualizaci podnikatelského plánu, mentoring a koučing, informační služby o vhodných nástrojích podpory nebo vzdělávací akce. Součástí je propagace na webu či v katalogu firem. TIC umí pomoci i s hledáním investora. Technologické inovační centrum s.r.o. je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, je zakládajícím členem Inovační infrastruktury Zlínského kraje.

Odkaz: Závěrečná zpráva o mapování KKP: Lia Ghilardy, Kreativní a aktivní Zlínsko, 2014

Další města/

Pardubice

Studie Kulturní a kreativní průmysly Pardubic byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Kvalitativní mapování vycházelo z potřeb samosprávy města Pardubice.

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zadalo Mapování kulturních a kreativních průmyslů v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla zejména proto, aby podpořilo zachování a další rozvoj tradičních řemesel v  regionu. Výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro žádost města o zařazení do sítě kreativních měst UNESCO.

Brno

Od roku 2009 v Brně ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, ale až později dalo vedení radnice tématu větší podporu. Byla vytvořena pozice koordinátora podpory KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založena řídící skupina projektu Kreativního centra (v níž je primátor a všichni jeho náměstci).

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.