Zlín a Zlínsko

V roce 2011 zahájil Institut umění - Divadelní ústav projekt. Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Jedna z pilotních studií, která vedla k metodice mapování na lokální úrovni byla zaměřena na město Zlín a Zlínský kraj. Ke spolupráci na pilotní studii byla přizvána britská společnost Noema Culture and Place Mapping pod vedením Lii Ghilardi.

1/ Kreativní klastr

Zlínský kreativní klastr je první klastr v ČR zaměřený na kreativní průmysly. Klastr je tvořen zástupci veřejného, soukromého, neziskového a vzdělávacího sektoru z kreativních a návazných odvětví ve zlínské aglomeraci. Klastr byl založen v lednu 2016 v návaznosti na předchozí činnost nezávislé pracovní skupiny Kreativní Zlín a v návaznosti na doporučení vyplývající z projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v České republice. 

Jeho výsledky ukázaly, že nejen město Zlín, ale celý zlínský kraj mají značný potenciál v oblasti kreativních průmyslů. Zlínský kreativní klastr chce na těchto zjištěních stavět. Vizí klastru je, aby město Zlín a Zlínský kraj v roce 2020 představoval jedno z nejvýznamnějších center kreativních průmyslů České republiky, a to zejména v oblastech designu, audiovize, marketingových komunikací a architektury.

2/ UPPER

(UPPER) – Centrum kreativních průmyslů a podnikání je prostor pro začínající kreativce. Nabízí nejen zázemí a vybavení za výhodných podmínek, ale také poradenství a mentoring v oblasti podnikání.Slavnostní otevření proběhlo 1. 3. 2016.

UPPER je inkubátor, který slouží pro studenty či čerstvé absolventy především z UTB, jako startovací prostor v podnikatelské činnosti ve spolupráci s aktivní komunitou. Zaměřuje se na projekty z oblasti kreativních průmyslů designového, uměleckého, audiovizuálního, architektonického či marketingového charakteru. Jedním z cílů je networking a vést jednotlivce k transformaci ve firmu.

UPPER nabízí užívání prostor za výhodných podmínek, koučing a mentoring, setkávaní se špičkovými odborníky z oboru (přednášky, workshopy), spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou ve Zlíně, TIC Zlín a s privátními firmami.

3/ Technologické inovační centrum (TIC)

V baťovském areálu v centru Zlína vznikly rekonstrukcí budovy číslo 23 moderní prostory pro podnikání. Je jedno, zda teprve o podnikání začínáte uvažovat, zpracováváte byznysplán, či jste již firmu založili. Služby na vás čekají ať už v režimu virtuálního a podnikatelského inkubátoru či co-workingového centra. V nabídce jsou konzultace k přípravě a aktualizaci podnikatelského plánu, mentoring a koučing, informační služby o vhodných nástrojích podpory nebo vzdělávací akce. Součástí je propagace na webu či v katalogu firem. TIC umí pomoci i s hledáním investora. Technologické inovační centrum s.r.o. je akreditovaným členem Společnosti vědeckotechnických parků ČR, je zakládajícím členem Inovační infrastruktury Zlínského kraje.

Další města/

Pardubice

Pardubice jsou po Hradci Králové druhým největším městem východních Čech a krajským městem Pardubického kraje. Jako velkoměsto a sídlo univerzity nabízí také bohatý kulturní život. Nejsilnějším odvětvím je hudba, kde počet subjektů dosahuje 174. Jen o 9 subjektů méně má odvětví literatura, knihy a tisk (165). Tím silně předčí ostatní odvětví – například třetí nejsilnější odvětví, reklama, čítá pouze 103 subjektů a patří spolu s architekturou (57) a scénickými (49) a výtvarnými uměními (83) ke středně zastoupeným odvětvím.

Uherské Hradiště

V Uherském Hradišti vznikla Strategie kulturních a kreativních odvětví, která staví na tom, že v místě figuruje 1186 subjektů KKO s obratem blížícím se 1,5 mld. korun. I zde z analýzy vyplynulo, že pro 80 % respondentů je hlavní potřebou mít fyzické místo, kde se mohou setkávat, sdílený prostor pro debaty, výměnu zkušeností, hledání partnerů a vzdělávání. Objevuje se i chuť pracovníků v KKO spolupracovat s městem.

Brno

Město Brno ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, byla vytvořena pozice podpory koordinátora KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založen kreativní hub KUMST. Pod záštitou Odboru kultury se pravidelně koná Brněnský kulturní parlament, pro participativní tvorbu kulturní strategie města Brna i s ohledem na kandidaturu Brna na titul Evropského hlavního města kultury (EHMK) 2028.

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.