Proč kulturní a kreativní odvětví?

Koncept kulturních a kreativních odvětví je přirozenou součástí strategií
mnoha zemí světa. V České republice byl poprvé představen v roce 2007, ale opatření na jeho podporu u nás dosud chybí. Co se vůbec pod zkratkou KKO skrývá a proč je důležitá?

Definice

„KKO zahrnují činnosti, jejichž základy jsou lidská kreativita, dovednosti a talent. (…) Mají potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa, zejména využitím duševního vlastnictví. Zahrnují činnosti či produkty veřejné, neziskové a tržní bez ohledu na druh a způsob financování subjektu, který je provádí. Přispívají svou přidanou hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a mohou být zdrojem technologických i netechnologických inovací. KKO mají mnoho dalších pozitivních dopadů na společnost i na konkrétní jedince“.
(Ministerstvo kultury ČR, 2014)

Co spadá do kulturních a kreativních odvětví?

Mapování KKO v České republice
(2011-2015)

Pětiletý kvalitativní i kvantitativní výzkum přinesl řadu detailních informací o stavu, potřebách a trendech KKO. Výsledky nejen prezentují vliv a dopad v regionech ČR, ale také motivují úředníky, města, podnikatele a kreativce ke konkrétním krokům pro rozvíjení kreativity, profesionalizace a podnikání napříč různým oblastem.