Máme know-how.
Inspirujte se našimi výstupy.
Formulujte strategie, organizujte a financujte efektivně.

1/ Stav a potřeby odvětví v ČR

Nabízíme kvalitativní i kvantitativní data o 14 kulturních a kreativních odvětvích.
Popsali jsme jejich stav, silné a slabé stránky, trendy a projekty vhodné k realizaci. Jak si stojí? Scénické umění / Hudební průmysl / Design / Architektura / Knihy a Tisk / ...

2/ Města a regiony

Detailně jsme prozkoumali vybraná česká města, jejich vztah ke kultuře a kreativním odvětvím a jejich potenciál. Se zástupci těchto měst jsme i nadále v kontaktu a máme přehled o nových projektech. Proces mapování proběhl v těchto místech: Uherské Hradiště / Zlín a Zlínsko / Olomouc / Pardubice / Plzeň

3/ Metodiky a publikace

Základem pro úspěšné zapojení KKO je dobrá znalost Vašeho města a jeho unikátní vlastnosti, které je vhodné rozvíjet. Nabízíme certifikovanou metodiku, podle které jsme česká města mapovali.
Pokud si chcete spočítat ekonomický dopad kulturní akce, kterou pořádate, pomůže vám aplikace Kulkal.
Studie o odvětvích na státní i mezinárodní úrovni dodá potřebný background.

4 / Diskuse a konference

Se svými partnery se setkáváme, probíráme problémy i příležitosti a sbíráme příklady dobré praxe. Pořádáme konference a záznamy z akce STŘED ZÁJMU nabízíme ke shlédnutí.

Jde nám o intenzivnější zapojeníkultury a kreativiy do našich životů.