Nabízíme know-how.
Inspirujte se našimi výstupy.
Formulujte strategie, organizujte a financujte efektivně.

Mapování měst

Metodiky

SWOT odvětví

Debaty

1/

Znát přednosti svého města

Když přijdete do města, vidíte ho jako fungující celek, je to jako celistvá látka,
všechno je propojené. Až když začnete dělat výzkum, vidíte jednotlivosti.

2/ Jak postupovat a sbírat data

Nabízíme kvalitativní i kvantitativní data o 14 odvětvích. Popsali jsme jejich stav, silné a slabé stránky, trendy i projekty vhodné k realizaci. Nabízíme certifikovanou metodiku, podle které mapovalo 6 měst.
Pokud si chcete spočítat ekonomický dopad kulturní akce, kterou pořádate, pomůže vám aplikace Kulkal.

3/ Vnímat stav a potřeby všech odvětví

3 / Diskuse a konference nás posouvají dál.

Nabízíme záznamy třech velkých konferencí STŘED ZÁJMU.
Každý rok jsme zreflektovali potřeby české kultury a kreativity na státní i regionální úrovni.

I po skončení projektu Mapování v ČR jsme v kontaktu s našimi partnery.
Setkáváme se, organizujeme konference, probíráme problémy i příležitosti.
Sbíráme příklady dobré praxe.