Střed zájmu: GRANTY
Jak podpořit kulturu ve městech?

11. 3. 2019 v Jihlavě

Děkujeme všem za účast a vyplnění našeho dotazníku, který nám pomůže přinášet obsah, který skutečně potřebujete.

Tentokrát jsme pro diskuzi vybrali pouze jedno téma, a to grantové systémy pro kulturu.
Setkání se věnovalo příkladům z praxe i mapování trendů a potřeb.
Součástí byla moderovaná panelová diskuze a diskuzní stoly.
Akce se zúčastnili zástupci řady českých měst a reportáž z ní přineseme brzy na tomto webu.

Dotazník

Program setkání

Máte na nás otázku?