Proč kopeme
#zakreativníčesko?

1/ Jsme součástí ekonomiky

Kulturní a kreativní odvětví generují dle Evropské komise 5,3 % HDP.
Zaměstnávají 12 milionů lidí.
Jde o 3. největší sektor zaměstnanosti a 1. pro občany do 29 let.
95 % subjektů tvoří mikropodniky.
Podíl OSVČ v kulturním sektoru je dle Eurostatvíce jak 30 %.
KKO patří k nejvíce zasaženým současnou krizí.
Každý měsíc trvdých opatření přichází české subjekty až o miliardu korun

2/ Kreativita přináší kvalitní vzdělání

Kreativita je mezi nejžádanějšími dovednostmi na trhu práce. V roce 2022 bude na 3. místě.
Každá 1 libra investovaná do kreativního vzdělávání přinesla Velké Británii 15,3 liber.
I u nás má kreativní vzdělávání své výsledky. Věnuje se mu například město Jihlava nebo již 10 let Společnost pro kreativitu ve vzdělávání

3/ Umění i byznys vedou ke zdraví

Účast na kultuře a její dostupnost pomáhá udržovat zdraví společnosti. Britský výzkum snížil muzikoterapií medikaci u 67 % pacientů s demencí a spoluprací s umělci návštěvnost lekařů o 37 %.
Že kreativní byznys může řešit i šikanu nebo ekologické výzvy ukazála soutěž Czech Creative Businnes Cup. Aplikace firmy FaceUp pomohla nahlásit na 6000 případů šikany.
Bezbariérovou kulturu pro všechny razí město PardubiceMoravská galerie i další organizace už uvažují ekologicky. Celá kultura nám může pomocinovou realitou

4/ Kreativita rozvíjí regiony a inovace 

Řada českých měst prošla mapováním KKO. Vznikají tzv. kreativní města i kraje
V Brně napočítali v KKO 10 % zaměstnanosti města a 24 mld. Kč obratu ročně.
Na Olomoucku 5 mld. obratu ročně. Kreativitu rozvíjí v Královehradeckém kraji, Jihlavě, Ostravě, Plzni, Olomouci a na řadě dalších míst, o kterých se chystáme napsat.
 
Kreativní vouchery umí 77 % firmám přinést dopady už po jednom roce spolupráce s kreativci. 
Dvě soutěže ÉTA v programu TAČR napočítaly na 550 inovátorů v společensko-humanitních nebo uměleckých projektech.

5/ Umělci dělají jméno naší zemi


Investice do kultury a KKO je investicí do značky České republiky.
Pokud se v posledních letech mluvilo v zahraničí o České republice bylo to mj. díky sošce Oscara pro film Dcera, ceně Emmy pro česká seriál #martyisdead, působení tanečníka Yemmi v USA nebo mobiliáři od firmy mmcité a českému sklu od firmy LaSvit. Čeští tvůrci potřebují jen příležitost.

Co dál víme /

Kultura a KKO zahrnují primárně mikrofirmy, neziskové organizace a kreativní profesionály, kteří často pracují na pomezí finanční udržitelnosti. Velké veřejné a soukromé kulturní instituce a podniky jsou při poskytování kreativního zboží a služeb na tomto dynamickém kulturním ekosystému závislé.

Britská zkušenost nám říká: "Zajímavostí je, že ačkoli počet zaměstnanců není hlavním ukazatelem růstu, tvoří kreativní odvětví pracovní místa dvakrát rychleji než zbytek odvětví ve Velké Británii."

V Brně se vyskytuje 11 tisíc subjektů v KKO,
20 tisíc zaměstnaných (10 % zaměstnanosti Brna),
24 miliard Kč obratu ročně, 2 tisíce firem, 8,5 tisíce OSVČ.
Investice do kultury a KKO je investicí do značky České republiky. Pokud se v posledních letech mluvilo v zahraničí o ČR bylo to mj. díky sošce Oscara pro film Dcera, ceně Emmy pro česká seriál #martyisdead, působení tanečníka Yemmi v USA nebo mobiliáři od firmy mmcité.


Na Olomoucku je více než 1200 subjektů v KKO, obrat téměř 5 miliard korun a 5200 zaměstnaných lidí.

Naše know-kow je vám k dispozici /

OECD popsala kulturní šok i jak z něho ven

V září vydala organizace OECD dokument s názvem Kulturní šok: covid-19 ve vztahu ke kulturním a kreativním průmyslům (KKP). Publikujeme jeho český překlad, který, jak věříme, bude inspirací  pro českou veřejnou správu. OECD potvrdila, že spolu s cestovním ruchem patří kultura a KKP k sektorům nejvíce zasaženým současnou krizí. Zpráva srovnává přístupy k podpoře sektoru, vysvětluje naléhavost jeho záchrany, ale i  jeho jedinečnost a schopnost pomoci nám v širších ekonomických, společenských či klimatických změnách. 

Obnoví kultura Evropu?

Kulturně-kreativní sektor je hnací silou k úspěšné obnově Evropy. Tato a další teze zazněly v nedávném webináři s hlavními představiteli klíčových postů evropských institucí a orgánů Evropské unie. V návaznosti na něj byla publikována výzva adresovaná politikům, ale motivující všechny k silnějšímu lobby za začlenění ekosystému kultury a kreativity do národních plánů obnovy.

Evropa potřebuje restart kreativního sektoru

Přinášíme překlad oficiálního prohlášení a shrnutí výzkumu nezávislé organizace European Creative Business Network (ECBN) k současné situaci, kdy jsou kulturní a kreativní průmysly (KKP) tvrdě zasaženy dopady opatření proti šíření onemocnění covid-19. Sběr dat od kulturních a kreativních aktérů probíhal do začátku dubna. Dokument dává data a potřeby KKP do kontextu a upozorňuje, že jejich úspěšné restartování je cestou k otevřené a udržitelné Evropě.

Say Yes to Creative Industries

Kulturní a kreativní průmysly vycházejí z individuální lidské tvořivosti, dovednosti a talentu. Mají potenciál vytvářet bohatství, generovat pracovní místa a přinášet inovace. Na téma nedávno upozornila konference Creatinno, která se konala v prostorách pražského Centra architektury a městského plánování.