Setkání Kreativního Česka #01

Prezentace te

Vážený pane premiére, vážené ministryně, vážení ministři,

brzy budete rozhodovat o tom, jak rozdělit více než 180 miliard korun z fondu obnovy. O tom, jak bude vypadat budoucnost České republiky.

My, zástupci kulturního a kreativního sektoru, vás žádáme, abyste schválili finanční rámec 8,233 mld. Kč, který navrhlo ministerstvo kultury v Národním plánu obnovy.

Neopakujte chyby mnoha předchozích vlád, které kulturu řadily na poslední místo a dlouhodobě ji podfinancovávaly. Kultura stále zdaleka nedosahuje na slibované 1 % ze státního rozpočtu, od roku 2006 tak byla kumulovaně připravena o 150 miliard korun. V balíčku React EU nebyla zahrnuta vůbec a její dosah na strukturální fondy byl dosud zanedbatelný.

Nyní máte šanci stvořit Česko kreativnější a kulturnější. A to, pokud podpoříte komplexní financování tohoto perspektivního sektoru. Právě synergie komerčních kulturních a kreativních průmyslů a neziskové kultury je klíčová. Například i film
a herní průmysl se neobejdou bez umělců – herců, výtvarníků či hudebníků. Jen podporou celého ekosystému mohou tato odvětví dlouhodobě dobře fungovat, rozvíjet svůj potenciál a přinášet inovace.

Peníze, které do něj z plánu obnovy nasměrujete, se české společnosti mnohonásobně vrátí.

Jde o dobrou investici z ekonomického pohledu – kulturní a kreativní sektor generuje v EU 5,3 % HDP, tedy násobně víc ve srovnání s výdaji, které do něj směřují. Vytváří pracovní místa a produkty a služby s vysokou přidanou hodnotou, přitahuje turisty i zahraniční investory a přispívá k regionálnímu rozvoji.

Jde také o investici do mezinárodní image Česka. Filmaři, designéři, hudebníci, výtvarníci
a mnoho tvůrců v dalších oborech naši zemi dokázali a dokáží celosvětově zviditelnit. To má opět mimo jiné i pozitivní ekonomické dopady.

A především, jde o investici do kvality života. Kultura a kreativita jsou základními hodnotami, bez kterých nemůže fungovat žádná moderní demokratická společnost. Jsou zdrojem inovací, motorem digitalizace i ambasadorem udržitelnosti, což jsou hlavní cíle plánu obnovy. Zvyšují úroveň vzdělanosti a tím i budoucí konkurenceschopnost naší země.
A – slovy Václava Havla – mají podíl na kultivaci světa a lidských vztahů. 

Pro to všechno je důležité a výhodné kulturu a kreativní průmysly nyní podpořit. Obzvlášť pokud patří k nejzasaženějším
v koronavirové krizi a v každém měsíci tvrdých vládních opatření přicházejí o miliardy korun.

Nyní máte jedinečnou příležitost v Česku dlouhodobě přehlížený kulturně kreativní sektor skutečně nastartovat. 

Rozhodněte se správně a podpořte návrh ministerstva kultury. Investujte více než 8 miliard korun do kultury a kreativity, vyplatí se to.

Tuto výzvu podporují

Kancelář Kreativní Evropa

Česká obec hudební:
Asociace dramaturgů v audiovizi
Asociace nezávislé hudby
FESTAS
Music managers forum CZ

Svaz autorů a interpretů 

Královehradecký kraj
Olomoucký kraj

Marcel Kraus / expert 
Janis Sidovský / producent v kultuře

Chcete se připojit?
Napište nám.