"Měli bychom přestat přemýšlet, co bychom mohli udělat my pro kulturní a kreativní průmysly, ale co by mohly KKO udělat pro nás."
Rasmus Wiinstedt Tscherning

Zmapujte své město

Zkoumáme a vyhodnocujeme dopady kreativních odvětví na českou společnost a ekonomiku. Vydáváme metodiky a odborné studie na téma kulturní politiky, aktuálního stavu jednotlivých odvětví či jejich využití
v regionech. To vše nabízíme volně
ke stažení.

Konzultujeme

Jako zástupcům veřejné správy, samosprávy či profesionálům z kulturních oblastí, vám nabízíme informace o možnostech podpory a rozvoje kreativních odvětví.
Můžeme předat naše zkušenosti a poradit, jakým směrem posunout kulturní strategie a koncepce ve vašem městě či kraji.

S čím vám můžeme pomoci?

Spojujeme

V rámci různorodých aktivit propojujeme subjekty z kulturních odvětví se zástupci institucí a neziskových organizací.
Nabízíme prostor pro sdílení a diskuze při hledání řešení podpory
kultury a kreativity.

Platforma KKO

Institut umění - Divadelné ústav navazuje partnerství a spolupráci s řadou institucí a měst. Díky výzkumnému projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015) jsem byli u zrodu kreativních center, inkubátorů a lokálních mapování. Sledujeme možnosti zapojení KKO do různých oblastí, jejich potenciál i potřeby. Nejen prostřednictvím tohoto portálu se snažíme sbírat a šířit příklady dobré praxe. Tuto roli nechceme zastupovat sami - stojíme o vaši spolupráci. Pokud se chcete s námi podílet na tvorbě obsahu, být na setkáních partnerů a přispívat do diskuze nad rozvojem kultury a kreativy v Česku, budťe s námi v kontaktu.

Zajímá vás více? Napište nám

Institut umění dále nabízí

Akademie Institutu umění

Pilotní vzdělávací program Akademie pro rok 2016 zahrnul cyklus přednášek a workshopů zaměřených na rozvoj klíčových dovedností potřebných pro řízení kulturní organizace.

Creative Business Cup

Creative Business Cup (CBC) je globální iniciativa pro podporu podnikání a inovací, která je poprvé v Česku. Jejím cílem je posilovat podnikatelské dovednosti aktérů v oblasti kreativních průmyslů.

Culturenet.cz

Culturenet.cz je informačním portálem. Obsah je rozdělen do těchto sekcí: Aktuality (grantové výzvy, nabídky ke spolupráci, rezidence, pracovní příležitosti, nové publikace nebo zprávy z kulturní politiky.) Databáze (registruje na 4000 českých kulturních subjektů. Kulturní politika je databází publikací, kde najdete odkazy na studie, legislativu, akademické práce a další odborné materiály.