Web a platformu Kreativní Česko spravuje IDU.
Chybí vám zde něco?

Správce galerie kreativců a Kreativních voucherů

Oddělění kulturních a kreativních odvětv, MKČR
Oddělení kulturních a kreativních odvětví | mkcr.cz 
 E kko@mkcr.cz

Redakce Kreativního Česka 

Lucie Ševčíková -  editorka webu
E lucie.sevcikova@kreativnicesko.cz

Karolína Balcárková - koordinátorka
 E karolina.balcarkova@kreativnicesko.cz

Petra Březáčková - vedoucí Institutu umění  v IDU
E petra.brezackova@idu.cz

Kreativní Česko navazuje na projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR (2011-2015).

IDU / Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění, pod který aktivita Kreativní Česko spadá, je informačním, propagačním, vzdělávacím, poradenským a výzkumným centrem především pro oblast živého umění. Podněcujeme strategický přístup ke kultuře; podporujeme a propojujeme kulturní pracovníky a umělce napříč obory a posilujeme jejich profesní růst na národní i mezinárodní scéně.

Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení IDU v r. 2005. Realizujeme činnosti, projekty a programy, které reflektují aktuální potřeby současného umění a kultury, a přispívají tak k jejich rozvoji a společenské prestiži. Spolupracujeme s dalšími odděleními IDU, Českou kanceláří Kreativní Evropa a dalšími subjekty na národní i mezinárodní úrovni s cílem zajistit co největší dopad našich aktivit.