Kreativní Česko spravujeme v rámci aktivit
Institutu umění. Chybí vám zde něco?
Obraťte se na nás.

Lucie Ševčíková

koordinátorka projektu Kreativní Česko
M +420 724 933 956
E lucie.sevcikova@institutumeni.cz

Eva Žáková

vedoucí Institutu umění
T +420 222 809 134
E eva.zakova@institutumeni.cz

Projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, z kterého vzešla potřeba
tohoto online portálu, byl realizován Institutem uměním v letech 2011-2015.

Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu v roce 2005 s cílem přispívat k rozvoji a zvyšování spo­le­čenské prestiže umění. IU podporuje výměnu informací a zkušeností mezi uměleckými obory, poskytuje informační a poradenské služby, věnuje se vzdělávací činnosti, prezentuje a propaguje české umění
v zahraničí. Institut umění – Divadelní ústav je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky.
Byl založen v roce 1959 pod názvem Divadelní ústav a od poloviny
70. let 20. století sídlí v barokním Manhartském paláci v Celetné ulici v Praze 1. V roce 2007 došlo ke změně názvu na
Institut umění – Divadelní ústav (IDU).

Adresa

Institut umění - Divadelní ústav
Celetná 17
Praha 1, 110 00
www.idu.cz