Kreativní Česko spravujeme v rámci aktivit
Institutu umění. Chybí vám zde něco?
Obraťte se na nás.

Správce projektu

Institut umění /

Lucie Ševčíková - koordinátorka projektu Kreativní Česko
E lucie.sevcikova@institutumeni.cz

Eva Žáková - vedoucí projektu a Institutu umění
T +420 222 809 134 E eva.zakova@institutumeni.cz

Účastníci platformy

Brno /

Brněnský kulturní parlament; Magistrát města Brna: Oddělení kultury; Oddělení Strategického rozvoje

Zlín /

Klastr Kreativní Zlín; UPPER - Centrum kreativního podnikání

Praha /

Pražské kreativní centrum a Kreativní Praha

Olomouc /

Kreativní Olomouc

Plzeň /

DEPO2015

Ostrava /

Provoz Hlubina;Magistrát města Ostrava: Odbor strategického rozvoje

Jihlava /

Magistrát města Jihlava: Odbor kultury města

Přizvané organizace /

Czech Invest: Odbor regionálních kanceláří; Jihomoravské inovační centrum

Máte otázku k webu či platformě?

Projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR, z kterého vzešla potřeba
dál mluvit o tématech KKO, byl realizován v letech 2011-2015.

Institut umění - Divadelní ústav

Institut umění (IU) vznikl jako samostatné oddělení Divadelního ústavu v roce 2005 s cílem přispívat k rozvoji a zvyšování spo­le­čenské prestiže umění. IU podporuje výměnu informací a zkušeností mezi uměleckými obory, poskytuje informační a poradenské služby, věnuje se vzdělávací činnosti, prezentuje a propaguje české umění
v zahraničí. Institut umění – Divadelní ústav je státní příspěvkovou organizací zřízenou Ministerstvem kultury České republiky.
Byl založen v roce 1959 pod názvem Divadelní ústav a od poloviny
70. let 20. století sídlí v barokním Manhartském paláci v Celetné ulici v Praze 1. V roce 2007 došlo ke změně názvu na
Institut umění – Divadelní ústav (IDU).

Adresa

Institut umění - Divadelní ústav
Celetná 17
Praha 1, 110 00
www.idu.cz