Máme know-how. Inspirujte se.
Formulujte strategie, organizujte a financujte efektivně.

1/ SWOT odvětví

2/ Mapování měst

3/ Metodiky

4/ Debaty

1/ Sledovat potřeby všech odvětví

Nabízíme kvalitativní i kvantitativní data o 13 odvětvích.
Popsali jsme jejich stav, silné a slabé stránky, trendy i projekty vhodné k realizaci.

2/ Poznejte přednosti svého města

Když přijdete do města, vidíte ho jako fungující celek, je to jako celistvá látka,
všechno je propojené. Až když začnete dělat výzkum, vidíte jednotlivosti.
Proces mapování proběhl v těchto místech ČR:

Zlín a Zlínsko

V roce 2011 zahájil Institut umění - Divadelní ústave projekt Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Jedna z pilotních studií, která vedla k metodice mapování na lokální úrovni byla zaměřena na město Zlín a Zlínský kraj. Ke spolupráci na pilotní studii byla přizvána britská společnost Noema Culture and Place Mapping pod vedením Lii Ghilardi.

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zadalo Mapování kulturních a kreativních průmyslů v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla zejména proto, aby podpořilo zachování a další rozvoj tradičních řemesel v  regionu. Výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro žádost města o zařazení do sítě kreativních měst UNESCO.

Olomouc

Olomouc je první město v ČR, které mapování KKO uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury. Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města.

Brno

Od roku 2009 v Brně ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, ale až současné vedení radnice dává tématu větší podporu. Byla vytvořena pozice koordinátora podpory KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založena řídící skupina projektu Kreativního centra (v níž je primátor a všichni jeho náměstci).

Pardubice

Studie Kulturní a kreativní průmysly Pardubic byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Kvalitativní mapování vycházelo z potřeb samosprávy města Pardubice.

Plzeň

Cílem mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v Plzni bylo zjistit význam tohoto souboru odvětví pro místní ekonomiku a popsat potřeby subjektů těchto odvětví pro jejich další rozvoj. Studie Kulturní a kreativní průmysly Plzně poskytuje podrobný rozbor, který bude sloužit jako východisko při přípravě Centra kreativního podnikání v DEPO2015 a při realizaci plánovaného Kreativního inkubátoru Plzeň.

3/ Metodiky a publikace

Pro úvodní vhled do našeho projektu otevřete brožuru Kreativní Česko.

Základem pro úspěšný rozvoj KKO je znalost místa, jeho potenciálu.
Nabízíme certifikovanou metodiku, podle které česká města mapovala.

Studie o odvětvích na státní i mezinárodní úrovni dodá potřebný background.

Chcete si spočítat ekonomický dopad vašich kulturních akcí? Pomůže vám aplikace Kulkal.

4 / Diskuse a konference

Máme za sebou tři konference, které reflektovaly trendy, potřeby a aktuální příležitosti
kulturní politiky a KKO. Všechny akce STŘED ZÁJMU jsem pro vás natočili.

Jsme v kontaktu. Setkáváme se, sdílíme problémy i úspěchy.
Jsme neformální a otevřená platforma.