Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uděluji souhlas organizaci Institut umění – Divadelní ústav (IDU), p.o., se sídlem Celetná 17, 110 00 Praha 1; IČO: 00023205, DIČ: CZ00023205, zastoupené Ing. Pavlou Petrovou, ředitelkou, email: info@idu.cz, tel. +420 224 809 111; zřízené Ministerstvem kultury a školství čj. 39191/9-IV/1 ke dni 1. 9. 1950 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 zpracovávala mé osobní údaje:

e-mail

a to za účelem:

  • zasílání občasných zpráv či newsletteru Kreativní Česko s informacemi o článkcích, akcích, seminářích a dalších aktualitách

Mé osobní údaje budou zpracovávány Správcem po dobu mého aktivního užívání účtu a 3 roky po ukončení aktivního užívání účtu.
S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním emailu s žádostí o odhlášení na lucie.sevcikova@idu.cz, nebo odhlášením z odběru newsletteru v jeho patičce.

Jako subjekt údajů beru na vědomí, že mám právo můj souhlas se zpracováním mých osobních údajů kdykoliv odvolat, dále právo požadovat od Správce přístup k těmto mým osobním údajům, právo požadovat od Správce opravu nebo aktualizaci těchto mých osobních údajů a konečně právo požádat Správce o výmaz těchto mých osobních údajů.

Jako subjekt údajů beru dále na vědomí, že mám právo požadovat od Správce omezení zpracování mých osobních údajů, právo kdykoliv vznést námitku proti způsobu zpracování mých osobních údajů, právo na přenositelnost mých osobních údajů poskytnutých Správci, jakož i právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování.

V případě pochybností o dodržování povinnost Správce souvisejících se zpracováním mých osobních údajů jsem oprávněn podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).