Setkání, spolupráce, diskuze.
Chceme dát prostor aktérům z regionů, kreativních zón, i úředníkům.  

Setkání Kreativního Česka #01

Na 80 úředníků, politiků či manažerů a expertů se sešlo na pozvání Kreativního Česka 10. září v brněnském kreativním hubu KUMST, aby hovořili o hubech, kreativních centrech i jiných možnostech, jak vytvořit prostor kreativitě. Města, kraje, stát ale i další aktéři se dnes vydávají těžit potenciál kulturních a kreativních odvětví s většími ambicemi. Do hry vstupuje i první státní strategie pro kreativní odvětví a 8,15 mld. KČ pro sektor z Národního plánu obnovy. Revoluční příležitost ale s sebou nese výzvy a nutnost spolupráce. 
 

Nový podcast Kreativní Česko

Náš podcast  mapuje aktivity, jež roztáčí kola kulturních a kreativních odvětví (KKO).
Seznámí vás s lidmi, kteří nahlíží na kvalitní tvorbu a kreativitu jako na kapitál, přirozenou součást moderní ekonomiky a spokojené společnosti. / Sound design: Jan Kuchár; Grafika: Lenka Linhartová. K poslechu zde nebo v aplikaci Spotify.

Bulletin Kreativní Česko

Kdykoli náš obsah najdete zde na webu. Našim partnerům, úředníkům z měst a krajů ale dáváme do rukou i náš bulletin (tištěný na recyklovaném papíře), do nějž tématicky vybíráme inspiraci k agendě kulturní politiky a podpoře zázemí kultury a kreativity.
Dosud vyšla tato čísla. Pokud máte o nějaký výtisk zájem, napište nám.

Vzdělávání / Bulletin 01 (září 2019)
Živá místa / Bulletin 02 (prosinec 2019)
Změna / Bulletin 03 (únor 2021) 
Vzdělávání II. / Bulletin 04 (duben 2022)
Status umělce / Bulletin 05 (duben 2023)

Výzva vládě #zakreativnicesko

Kreativní Česko stalo koordinátorem iniciativy za silnější podporu kulturního a kreativního sektoru v Národním plánu obnovy.Aktuální ambicí řady aktérů v KKO je získat adekvátní finanční prostředky z evropského balíčku.  O naší úspěšné výzvě vládě více zde.

Platforma KKP

Setkání národních institucí i regionálních aktérů

21. 10. 2020, online

Akci pořádal CzechInvest ve spolupráci s Kreativním Českem. Online setkání přineslo na 60 prezentací z řad národních institucí, programů podpory, regionálních organizací, spolků i inovačních center. Široký záběr informací rozdělujeme do třech článků. Přečtěte si již brzy reportáž o akci, jaké cíle a témata nastolila a níže dva přehledy účastníků, kteří prezentovali ve dvou blocích národní a regionální aktivity. O dalších plánech platformy vás budeme informovat.  

Kreativní města vzdělávají uměním

Mezinárodní participativní konference

25. 9. 2019, Praha

Setkání bylo unikátní příležitostí k výměně zkušeností s předními evropskými odborníky na kreativní vzdělávání z Helsinkek, Amsterdama, Walesu a Anglie. Akci pořádali uMĚNÍM Platforma pro kreativní učení, Společnost pro kreativní vzdělávání a IDU.

Cílem konference bylo inspirovat zastupitele měst, zástupce krajů, ředitele škol i širší veřejnost k systematickému rozvoji kreativního vzdělávání a diskutovat o konkrétních možnostech, jak mohou města a kraje v ČR využívat umění v rozvoji kvality vzdělávání všech témat a předmětů na základních i středních školách.

Střed zájmu: GRANTY
Jak podpořit kulturu ve městech?

11. 3. 2019, Jihlava

Setkání pořádalo Kreativní Česko ve spolupráci se Statutárním městem Jihlava.
Jaké poznatky o grantových systémech jsme si z akce odvezli a co chceme sdílet?
Čtěte ve dvou článcích, kde shrnujeme program akce a tipy i otázky, které je dobré řešit.

Srovnání měst a jejich grantů

Setkání Kreativního Česka v Jihlavě s názvem Střed zájmu: GRANTY nabídlo mimo jiné srovnání grantových systémů vybraných měst. V základu této prezentace stála rešerše, která do podrobné tabulky shrnuje data pro rok 2018 o grantových systémech šesti vybraných měst (Ostrava, Olomouc, Plzeň, Brno, Jihlava, Hradec Králové). Data, která se podařilo získat z veřejně dostupných zdrojů, byla následně ověřena a opravena pověřenými zaměstnanci odborů kultury daných měst. Shrnujeme ta nejvýznamnější zjištění, která jsou podnětná pro zlepšování systému na podporu kultury na úrovni měst České republiky. Cílem rešerše bylo zorientovat se ve stavu grantových systémů a jejich aktuálním nastavení, možnost srovnání a zejména příležitost pro inspiraci příklady dobré praxe.

Jak může úředník podpořit kulturu?

Uspořádali jsme další setkání neformální platformy Kreativní Česko. Akce s názvem Střed zájmu: GRANTY aneb Jak podpořit kulturu ve městech otevřela Pandořinu skříňku plnou otázek, frustrací i řešení pro efektivnější administrativu nejen grantů. Jak správně nastavit grantové systémy, si do jihlavské městské knihovny přijelo vyslechnout třicet pět úředníků, vedoucích odborů kultury, radních či analytiků kultury a kreativních odvětví. S tématem se nám podařilo přivést k sobě zástupce Jihlavy, Brna, Prahy, Plzně, Olomouce, Ostravy, Opavy, Liberce, Hradce Králové a Zlína. Speciální pozdravy putují do Českých Budějovic, jejichž zástupkyním účast překazila nepřízeň počasí. Nejen počasí bylo ten den pestré. Jaké podněty jsme si z Jihlavy odvezli?

Program setkání

Máte na nás otázku nebo téma pro další akci?