Proč kulturní a kreativní odvětví?
Co nám přináší?

Definice ministerstva kultury

„KKO zahrnují činnosti, jejichž základy jsou lidská kreativita, dovednosti a talent. (…) Mají potenciál vytvářet bohatství a pracovní místa, zejména využitím duševního vlastnictví. Zahrnují činnosti či produkty veřejné, neziskové a tržní bez ohledu na druh a způsob financování subjektu, který je provádí. Přispívají svou přidanou hodnotou ostatním hospodářským odvětvím a mohou být zdrojem technologických i netechnologických inovací. KKO mají mnoho dalších pozitivních dopadů na společnost i na konkrétní jedince“.
MKČR, 2014

Jádrem ekosystému je původní tvorba

Jak jsou na tom KKO v Česku?

Pětiletý výzkum přinesl fakta o stavu a potřebách všech odvětví.
Výstupy popisují potenciál, navrhují projekty i strategické cíle.
Nevíte, jak začít? Nevíte co podpořit?