Proč kulturní a kreativní odvětví?
Co nám přináší?

Definice ministerstva kultury

„Podstatnou součástí moderní kreativní ekonomiky jsou KKO. Ta definujeme jako ekonomické činnosti probíhající v rámci širšího kulturního a kreativního sektoru. Oproti jiným oblastem kultury nejsou KKO závislé na veřejných zdrojích, tj. jsou více než z 50 % finančně soběstačné. Mezi KKO řadíme zejména následující oblasti s potenciálem generovat zisk: audiovize, hudba, knihy a tisk, reklama, architektura, design a móda, tradiční a umělecká řemesla a dále některé oblasti scénického umění, výtvarného umění a kulturního dědictví. Tento prostý výčet však nemůže zachytit pestrost KKO“.
MKČR, Strategie podpory a rozvoje KKO, 2021

Jádrem ekosystému je původní tvorba

Jak jsou na tom KKO v Česku?

Pětiletý výzkum přinesl fakta o stavu a potřebách všech odvětví.
Výstupy popisují potenciál, navrhují projekty i strategické cíle.
Nevíte, jak začít? Nevíte co podpořit?