Plzeň

1056 subjektů

3899 zaměstnaných

4,5 % zaměstnanosti Plzně

4,1 mld. Kč obratu ročně

Nejsilnějším odvětvím je v Plzni Literatura, knihy a tisk (235 subjektů), následované Reklamou (183), Výtvarným uměním (171) a Hudbou (140). Mezi středně silná odvětví pak patří Řemesla (75), Architektura (71), Design (63) a Scénická umění (54).

Respondenti vnímají DEPO2015 především jako místo pro prezentaci své práce a pro setkávání se jak s potenciálními zákazníky a publikem, tak i s umělci ze svého i ostatních odvětví. Dvě pětiny respondentů totiž v DEPO2015 preferují prostor pro společenské akce a 37 % respondentů by uvítalo kavárnu nebo bar.

Co se týče Centra pro kreativní podnikání, plzeňští designéři upřednostňují sdružování v profesních organizacích a možnost práce na inovativních produktech pod značkou DEPO2015.

Z hlediska obratu Plzeň za Brnem zaostává ve všech odvětvích s výjimkou Designu, kde dosahuje přibližně šestkrát vyšší částky než Brno, a Hudby, jejíž obrat je ve všech srovnávaných městech (Brno, Plzeň, Pardubice) podobný.

Jaké projekty po mapování v Plzni vznikly?

1/

DEPO2015

2/

Makerspace

Makerspace, neboli otevřená dílna je variabilní prostor plně vybavený pro tvoření, experimentování a vyrábění. Smyslem otevřené dílny je vytvořit prostředí pro kutily, hobíky, ale i řemeslníky a další profesionály kteří potřebují při své práci využívat dílenské zázemí a různorodé náčiní, které nemají doma nebo ve své dílně. Pro širokou veřejnost máme i pravidelný program v podobě kurzů, které vás povedou k objevu nových technologií a zdokonalení se v různých technikách.

Jedná se ojedinělý koncept, který si bere za vzor zahraniční FABLABy – malé městské laboratoře a sdílené výrobní dílny. Makerspace je vybaven kovo a dřevodílnou, šicí dílnou ale také sítotiskovou dílnou, grafickou dílnou nebo dílnou nových technologií FabLabem.

3/

Kreativní inkubátor

Připravili jsme pro vás unikátní tříměsíční vzdělávací program, díky kterému získáte základy pro podnikání – posunete se od nápadu na produkt nebo službu až po funkční důkladně propočítaný business plán a uvedení na trh. Program je určený pro firmy v oborech produktového, grafického, oděvního designu, obor šperku, animace, řemesel a další příbuzné kreativní odvětví.