Plzeň

-Kulturní a kreativní průmysly Plzně (2014)-

"V Plzni bylo v KKP identifikováno celkem 1056 subjektů. Nejsilnějším sektorem jsou kulturní průmysly se 427 subjekty (40 %). Počet subjektů v dalších sektorech je pak téměř totožný. V kreativních průmyslech je činných 317 subjektů a v kulturním sektoru 312."

"Nejsilnějším odvětvím je v Plzni Literatura, knihy a tisk (235 subjektů), následované Reklamou (183), Výtvarným uměním (171) a Hudbou (140). Mezi středně silná odvětví pak patří Řemesla (75), Architektura (71), Design (63) a Scénická umění (54)."

"Respondenti vnímají DEPO2015 především jako místo pro prezentaci své práce a pro setkávání se jak s potenciálními zákazníky a publikem, tak i s umělci ze svého i ostatních odvětví. Dvě pětiny respondentů totiž v DEPO2015 preferují prostor pro společenské akce a 37 % respondentů by uvítalo kavárnu nebo bar."

"Co se týče Centra pro kreativní podnikání, plzeňští designéři upřednostňují sdružování v profesních organizacích a možnost práce na inovativních produktech pod značkou DEPO2015."

"Z hlediska obratu Plzeň za Brnem zaostává ve všech odvětvích s výjimkou Designu, kde dosahuje přibližně šestkrát vyšší částky než Brno, a Hudby, jejíž obrat je ve všech srovnávaných městech (Brno, Plzeň, Pardubice) podobný."

Jaké projekty po mapování v Plzni vznikly?

1/ DEPO 2015

Kreativní zóna DEPO2015 je pilířem udržitelnosti projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015. V bývalé vozovně městských dopravních podniků nyní naleznete otevřenou řemeslnou dílnu tzv. Makerspace, sdílený pracovní prostor – coworking, interaktivní výstavy, kavárnu, komunitní zahradu, kanceláře k pronájmu, umělecké ateliéry, prostory pro rezidenční umělce a sály pro koncerty, konference i divadlo.
Hlavní cílovou skupinou jsou profesionálové i amatéři z oblasti tzv. kreativních průmyslů. Pro začínající podnikatele je určen Kreativní inkubátor. Najdete zde i dílny moderních technologií, jako 3D tisk, FabLab, tak i těch tradičních, jako šití, sítotisk či kovářství. 

2/ Makerspace

Makerspace, neboli otevřená dílna je variabilní prostor plně vybavený pro tvoření, experimentování a vyrábění. Smyslem otevřené dílny je vytvořit prostředí pro kutily, hobíky, ale i řemeslníky a další profesionály kteří potřebují při své práci využívat dílenské zázemí a různorodé náčiní, které nemají doma nebo ve své dílně. Pro širokou veřejnost máme i pravidelný program v podobě kurzů, které vás povedou k objevu nových technologií a zdokonalení se v různých technikách.

Jedná se ojedinělý koncept, který si bere za vzor zahraniční FABLABy – malé městské laboratoře a sdílené výrobní dílny. Makerspace v Plzni byl průkopníkem trendu makerství v ČR. Je vybaven kovo a dřevodílnou, šicí dílnou ale také sítotiskovou dílnou, grafickou dílnou nebo dílnou nových technologií.

3/ Kreativní inkubátor

V DEPU 2015 pro vás připravují unikátní tříměsíční vzdělávací program tzv. kreativní inkubátor, díky kterému získáte základy pro podnikání – posunete se od nápadu na produkt nebo službu až po funkční důkladně propočítaný business plán a uvedení na trh. Program je určený pro firmy v oborech produktového, grafického, oděvního designu, obor šperku, animace, řemesel a další příbuzné kreativní odvětví.

Čtěte o Plzni/

DEPO2015 a kultura v Plzni

Plzeň byla v roce 2015 Evropským hlavním městem kultury. Jak se jí dnes daří rozvíjet nastavenou kulturní strategii a jakou roli zde sehrává kreativní zóna DEPO2015? Povídali jsme si s ředitelem organizace Plzeň 2015, která je klíčovým partnerem pro vedení města a zároveň provozovatelem DEPA.

Nejlepší je jídlo, co má jasný původ

Možná to zní překvapivě, ale gastronomii nebo farmářské trhy řadíme ke kreativním průmyslům. Svůj úspěch totiž podobně jako umění či živá kultura staví na tvůrčích schopnostech a vynalézavosti samotného jednotlivce. Tomáš Popp je energický muž mnoha tváří. Vede český Národní tým kuchařů, který koncem února přivezl bronzovou a stříbrnou medaili z kuchařské olympiády ve Stuttgartu, miluje dobré jídlo a autentické suroviny, věnuje se vzdělávání kuchařů, cukrářů ale i číšníků a nedávno se zamiloval do CrossFitu. Kromě kvalitního jídla z místních zdrojů nedá dopustit ještě na jedno: na svou milovanou Plzeň.

Není to jen o logu

S logy měst a obcí se v posledních letech roztrhl pytel. Veřejný prostor se plní značkami pochybné kvality, za které město, obec nebo region zaplatí nemalé peníze z veřejného rozpočtu. Výjimky ale potvrzují pravidla a někdy se to povede, jak ukazuje například nová vizuální identita města Plzně. Podívejme se na to, za jakých podmínek může logo, potažmo vizuální identita pomoci a jak by zadavatelé měli postupovat, aby se s vizuálem města, obce a uživatelé ztotožnili.

Další města/

Pardubice

Studie Kulturní a kreativní průmysly Pardubic byla realizována jako součást výzkumného projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR. Kvalitativní mapování vycházelo z potřeb samosprávy města Pardubice.

Brno

Od roku 2009 v Brně ví, že je potřeba se věnovat podpoře KKP, ale až později dalo vedení radnice tématu větší podporu. Byla vytvořena pozice koordinátora podpory KKO, pozice koordinátora kulturní politiky a založena řídící skupina projektu Kreativního centra (v níž je primátor a všichni jeho náměstci).

Uherské Hradiště

Město Uherské Hradiště zadalo Mapování kulturních a kreativních průmyslů v regionu Uherské Hradiště se zaměřením na řemesla zejména proto, aby podpořilo zachování a další rozvoj tradičních řemesel v  regionu. Výsledky budou zároveň sloužit jako podklad pro žádost města o zařazení do sítě kreativních měst UNESCO.

Olomouc

Olomouc je první město v ČR, které mapování KKO uskutečnilo podle nové metodiky schválené ministerstvem kultury. Díky analýze dostává město Olomouc zpětnou vazbu a unikátní souhrnná data, s nimiž může pracovat například v oblasti turismu, cestovního ruchu, kulturní politiky nebo při tvorbě strategického plánu města.