Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR

Nabízíme publikace, záznamy a prezentace z konferencí, výstupy mapovaní z měst a krajů, metodiku mapování certifikovanou MKČR. Všechny zde uvedené výstupy byly zpracovány v letech 2011-2015 v rámci výzkumného projektu Institutu umění Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR.

Konference STŘED ZÁJMU:

Konference představily výstupy projektu Mapování kulturních a kreativních průmyslů (KKP) v ČR a konkrétní aktivity na jejich podporu na místní i celostátní úrovni. Prezentace zachytili aktuální potřeby a trendy inspirovaly další města k zahájení mapování. I v roce 2016, po skončení projektu a na základě poptávky, jsme uspořádali Sřed zájmu, kde jsme rekapitulovali uplnynulé dění a nové inspirativní projekty.
Sledujte naše záznamy.

KULTURA 360° - Co potřebuje česká kultura? (2016)
Záznam konference sledujte zde.

KULTURA 360° - Co potřebuje česká kultura? (2015)
Záznam konference sledujte zde.

KULTURA 360° - Co potřebuje česká kultura? (2014)
Záznam konference sledujte zde.

Kompletní výstupy projektu najdete na stránkách www.idu.cz.