Valašské Meziříčí má nové logo

Valašské Meziříčí začne pracovat s novou vizuální identitou, založenou na tančících literách a na zkratce Valmez. Zakázku iniciovala tamější Komise pro městský marketing.

Město Valašské Meziříčí má nové logo od pražského grafického ateliéru Studio Najbrt. Nové logo pracuje se zkratkou Valmez a jeho vizuální styl vychází z „tančících písmen“. Pojem Valmez i tančící litery budou novou marketingovou značkou, kterou se město bude prezentovat v Česku i v zahraničí. Základní barvy loga (červená, modrá, zelená a žlutá) vycházejí z erbu města a lidových krojů.

Valašské Meziříčí představilo svoji novou značku a logo veřejnosti poprvé ve čtvrtek 8. prosince. Používat je začne od ledna 2017, proces implementace nového vizuálního stylu bude trvat několik měsíců. Za nové logo zaplatí město 300 tisíc korun bez DPH.

Vznik nového loga iniciovala Komise pro městský marketing, používat je bude město, jeho příspěvkové organizace a dále příjemci finanční podpory z rozpočtu města v rámci grantového systému. Logo se také může zapojit do komunikace spolků, sportovních oddílů, soukromých firem a občanů Valašského Meziříčí.

Tančící písmena ve zkratce Valmez, která je už sama o sobě logem, mají podle autora Aleše Najbrta vyjádřit velmi jednoduše charakter Valašského Meziříčí, jeho obyvatel i zeměpisné polohy. „Nové logo vystihuje Valašské Meziříčí jako město plné života, které hýří energií a především kulturním a sportovním duchem i občanským životem. Stejně jako vlastní město, logo se ve svém historickém rámci neustále proměňuje. Značka nabízí téměř nekonečné možnosti kombinování písmen tak, aby se neokoukala. Je lehce zapamatovatelná, reprodukovatelná a překreslitelná i laikem, od školních výkresů po fotbalové tribuny. Díky tomu se dostává blíž těm, kteří ji budou používat a které zastupuje,“ tvrdí Najbrt.

Možnosti využití nového loga v praxi

Možnosti využití nového loga v praxi

Autor: Jaroslav Krupka
Zdroj: Mediar.cz, 8. 12. 2016