Karlovarský kraj rozjel agenturu pro rozvoj KKO

Kancelář 4K má sehrávat klíčovou úlohu v rozvoji kulturních a kreativních odvětví v Karlovarském kraji a přispět k jeho ekonomické transformaci. V létě jsme se vydali prozkoumat, jak se 4K vyvíjí, a v jejím novém sídle si popovídali s ředitelem Václavem Blahoutem.

Václav Blahout na veřejné prezentaci o Agentuře 4K. 

O plánech na ekonomickou transformaci Karlovarského kraje kreativitou jsem se před dvěma lety bavila se zastupitelkou Markétou Monsportovou. Plány ohledně 4K se nyní proměňují v hmatatelné aktivity, a jak vidím, kancelář už má své sídlo. Začněme tedy u něj.

Ano, před dvěma lety jsme nebyli usídlení. Nacházíme se v šestipatrové budově bývalé obchodní akademie a vyšší odborné školy cestovního ruchu, která je už rok nepoužívaná. Je ve vlastnictví Karlovarského kraje a od roku 1956 sloužila jako budova Krajské vojenské ubytovací a stravovací správy. Místu chceme vdechnout nový život a účel a vytvořit zde kreativně-kulturní zázemí pro tvůrce, profesionály, firmy, start-upy, absolventy, školy, organizace a další subjekty působící v KKO. Zároveň plánujeme i otevřený prostor pro veřejnost, abychom lidem z ulice ukázali rozmanitost kreativního odvětví a služby s ním související.

Když jsem s paní zastupitelkou mluvila, představovala jsem si, že půjde o malou kancelář v centru města. Překvapilo mě, jak velkolepé rozměry vaše plány nabírají. Kancelář tedy obsadí celou budovu?

Kancelář zatím sídlí v prvním patře v prostorách bývalého sekretariátu a pro pilotní provoz jsme sestavili tým fantastické čtyřky. V budově je hodně školicích místností a jsou tu akusticky oddělené místnosti, vzniknou zde ateliéry, designlab, digilab, makerspace i prostor pro výzkum. V podkroví pak budou malé kanceláře a ateliéry. Dolní podlaží chceme mít přístupné veřejnosti, ve vnitrobloku najdete kavárnu a cowork. Naproti nám je základní umělecká škola s komunitní zahradou a rádi bychom se s ní propojili. Nacházíme se ve čtvrti Rybáře, kterou čeká v budoucnu rozvoj. Těší mě, že budeme součástí téhle proměny, a plánujeme fungovat i komunitně.

To je důvod, proč jste zvolili tuhle budovu, nebo jde o souhru okolností?

Je to plánovaná souhra okolností. Dělali jsme si situační analýzu a zmapovali několik prostor zde v Karlových Varech i v kraji. Z názorů většiny respondentů z oblasti KKO vyplynulo, že by agentura měla sídlit ve Varech. Ale budeme zřizovat i pobočku v Chebu. Velkou inspirací pro nás je brněnský hub KUMST, Pražské kreativní centrum a souzníme s kolegy z Kreativní Prahy. Podobně jako oni jsme přesvědčení, že má smysl obnovovat starší budovy, pokud to má strategickou výhodu. Máme zde velký objem plochy v metrech čtverečních, vhodnou polohu ve čtvrti, je zde jednoduchá dopravní obslužnost do celého kraje díky průtahu a snadno se k nám dostanete i z Prahy. Je tu dostatečná parkovací kapacita, protože nedaleko stojí obchodní centra. Čtvrť se chystá na rekultivaci, jsme kousek od dvou nádraží a do centra Varů je to několik set metrů díky nedaleké lávce. Vedle ní se nachází také cyklostezka, zastávka MHD, takže je tu i dobré napojení na udržitelnou dopravu. Blízko je i náplavka a sportovně-rekreační část města. V zásadě jsme v centru dění. Takže 4K je na strategickém místě, a proto nám tahle budova vyšla ze všech nejlíp. Má spoustu výhod, že stojí, a taky nevýhod, protože stojí dlouho. Bude do ní nutné investovat, ale z příkladu KUMSTu víme, že to jde. Postupně a s kreativní energií.

Detail Kanceláře 4K. Foto archiv 4K.  

Pojďme tedy k financování. Jako kraj usilujete o zapojení do evropského Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST). V jakém stavu je žádost do OPST? 

Na žádosti pracujeme už dva roky a nyní ji finalizujeme. Je to komplexní proces. Nejdříve jsme dělali mapování subjektů v KKO, následovala studie proveditelnosti, situační analýza, děláme si analýzy na budoucí financování s udržitelností. Zastupitelstvo podání žádosti v září schválilo a směřujeme k říjnovému projednání.

Předpokládaná výše dotace z OPST je 158 100 000 Kč. Je třeba ještě rozlišit strategický projekt a agenturu 4K. Ta je v rámci projektu většinovým realizátorem aktivit. Především se zaměřujeme na řízení, které nám majoritně vyšlo i z analýzy, dále na podporu podnikání, síťování aktérů, výzkum a vzdělávání. Pak jsou zapojeny další subjekty v kraji s finanční spoluúčastí, které budou zajištovat celou řadu činností. Jejich seznam je nyní v jednání.

Kdy se dozvíte výsledek?

V první polovině příštího roku bychom mohli vědět, jak to dopadlo. Jsme v přípravné fázi, víme, co máme dělat, jaké jsou výdaje na personál a rekonstrukci, a naši partneři jsou připravení. V případě úspěchu, ve který pevně věřím, začneme hned, jakmile to bude možné. Konkrétní termín si zatím predikovat netroufám. 

Pojďme si nyní více přiblížit, jak bude 4K fungovat.

Víme, co členové komunity potřebují. Z dat v situační analýze vyplynulo, že peníze nejsou v komunitě KKO zásadní problém a cenová politika nehraje hlavní roli. Daleko větší problém je nedostatečné síťování. Je to dané také tím, že náš kraj nemá jedno signifikantní město, ale více malých center, jako Cheb či Sokolov, která jsou na tom z pohledu zalidnění podobně jako Karlovy Vary. Chceme tedy koordinovat tato centra, aby nevznikaly na více místech stejné věci a aby se lidé naučili i dojíždět a uvědomili si, že z Varů do Chebu je to jako přejet z jedné části Prahy na druhou. Musí tomu odpovídat i infrastruktura a integrovaná doprava. Zatím jsou lidé zvyklí se spolehnout jen na to, co je u nich ve městě, nemají potřebu jezdit dál. V Chebu jsou našláplé aktivity, ve Varech taky, jde jen o to, města více provázat. Potřebujeme fungovat ekonomicky jako jeden kraj. Proto taky chystáme online platformu 4K, která bude sdružovat všechny subjekty v KKO v kraji. Aby například podnikatel, který hledá grafika nebo markeťáka, věděl, kam se obrátit. A opačně. Od nás získají doporučení a konzultace.

Takže půjde o databázi kreativců. Bude fungovat podobně jako kreativní vouchery?

V zásadě. Ale nám nejde o seznam kontaktů, ale vazby. Jsme součástí komunity, chceme ji rozvíjet, a pak je snazší na konkrétní poptávku najít relevantní odpověď. Platforma 4K je v podstatě CRM (Customer Relationship Management), jak ho známe z komerčního sektoru, a s procesy nastavenými tak, aby zohledňovaly aktuální potřeby. Budeme tedy zejména propojovat lidi a pomáhat jim přenášet know-how v oblasti poradenství, mentoringu, vedení, marketingu a metodik. Můžeme například firmě na začátku uhradit grafika s cílem, aby se prohloubila jejich spolupráce, a dál už budou pokračovat sami na komerční bázi. Nemá jít o dotaci na dílo. Podobně dokážeme na zkoušku poskytnout markeťáka. A když podnikateli pomůže vydělat peníze, tak si ho pak rád sám zaplatí. Nebo k nám můžete přijít se žádostí o pomoc, když se vašemu podnikání nedaří. Už nyní máme v týmu marketingového specialistu, analytika, dokážeme interně poradit, nasměrovat třeba k vhodnému profesionálovi apod. Když chcete rozjet nějakou činnost a nevíte si rady, pomůžeme vám zvolit adekvátní právní formu atd. Poradenství už nyní děláme. Tuto naši činnost vnímáme jako iniciační impuls, není to o dodávce hotových děl jako u kreativních voucherů. My chceme zprostředkovat vzájemnou komunikaci, spolupráci a ještě více nastartovat vnitřní ekonomiku.

Propagační prezentace Agentury 4K. 

Máte v kraji nějaký příklad subjektu, který z hlediska ekonomiky v KKO dobře funguje?

Je jich víc. Od výroby designových produktů až po aquaponii. Z Plesné pochází cenově dostupný plechový nábytek Fleysen, jehož majiteli panu Duškovi se povedlo transformovat výrobu za pomoci designérů a vytvořit produkty s vyšší přidanou hodnotou. Fleysen je pro nás příkladem dobré praxe a chtěli bychom podobné přístupy replikovat i v dalších oborech. Průmysl z hlediska inovací čeká v kraji řada výzev a my ho chceme motivovat k využívání nových příležitostí, třeba místní tradiční obory, jako je sklářství, hudební nástroje, film a další. Náš průmysl nesmí být dále jen „montovnou“, musí zohlednit KKO. Vlastně je třeba nastartovat celý proces a začít se musí už na středních školách.

Jaké máte v tomto směru plány?

Nezbytná je spolupráce se školami a akademickou obcí. Poptávku od středních škol už máme. Ve firmách zase prohlubujeme poptávku po stážích. Víme, jaký průmysl zde je, jaké lidi firmy hledají, jaká je cenová politika. Představujeme si, že se v našem sídle budou studenti potkávat. Chceme suplovat trend vysokoškolských komunit na kolejích, kde se rodí start-upy a podobné aktivity spontánně. Ostatně dnes mohou start-upy zakládat už středoškoláci. Naše role má být v úrovni základního impulsu podporujícího v prostředí kreativitu. Součástí projektu je zavedení kreativního učení a designového myšlení do výuky na středních školách ve spolupráci s UJEP. Roste také poptávka škol po makerlabech a dílnách k prototypování.

Pevně věřím, že když zasejeme semínko už na střední škole, můžeme ho sklidit. Nemůžeme čekat, až studenti skončí školu a budou se rozhlížet, co dál. Cílem je, aby po škole zůstali v kraji, nastoupili zde do kreativních odvětví a neutíkali anebo se po vysoké škole vrátili. V našem regionu bohužel chybí vysoké školy, a proto počítáme s tím, že kreativci odejdou studovat do Prahy, Plzně nebo Ústí nad Labem. Musíme jim ale vytvořit podmínky pro návrat a uplatnění.

Sice ještě „nebydlíte“, ale už fungujete, jak je zřejmé také ze sociálních sítí. Máte za sebou některé workshopy v Dizajnparku, kde působí váš partner PROTEBE live, a komunikovali jste přeshraniční dotační výzvu Chemnitz 2025.

Ano, už teď se snažíme pomáhat komunitě. Chemnitz bude v roce 2025 Evropským hlavním městem kultury. Náš kraj má dlouhou hranici s Německem, takže je logické se o něj zajímat a zapojovat se i do přeshraniční spolupráce. Máme blízko k německým kolegům, což otevírá celou řadu příležitostí pro propojení aktérů na obou stranách hranic. Často stačí malý impuls, potkat se, vysvětlit si podmínky a dotáhnout nápady. Už nyní jsme viděli energii a zápal. Vznikla první partnerství s místními umělci, architekty i kulturními spolky. Zároveň umíme pomoci s podáním žádosti a jazykovou bariérou. Na workshopu v Dizajnparku jsme představili i činnost 4K veřejnosti a další prezentace budou následovat po celém kraji.

Jaký byl zájem o tyto workshopy?

Takový, že mě těší. Je často větší, než je kapacita prostoru. Je to radost a jasný důkaz smyslu našeho konání, ale také závazek. Na semináři k Chemnitz se sešel mix různých profesí – architekt, galeristka, zástupci z kreativních organizací, kanceláře architekta města a další – což je skvělé, protože pestrost je žádoucí. Při živých setkáních je vidět, že je v našem kraji dobré podhoubí, kreativci a další aktéři jsou připraveni, je tu cítit entuziasmus, který je třeba podchytit a scénu popostrčit. Stojíme v pozadí a propojujeme různé potřeby, jsme v zásadě servisní agentura, která spojuje jednu stranu s druhou za účelem rozvoje našeho kraje.

Pokud získáte dotaci z OPST, plnění programu je do roku 2027. Co nastane potom, až OPST skončí, co tu po vás zůstane? Jakou máte vizi?

Neskončí to, protože podmínkou projektu je pětiletá udržitelnost. Takže minimálně devět let je potřeba se činit. Co se týče financování po OPST, můžeme počítat s podporou kraje a využívat navazující tematické výzvy a evropské dotace, jako např. New European Bauhaus (NEB), prostředky z přeshraniční spolupráce Creative Sachsen a další. Některé granty (Google for Nonprofits, Slack a Adobe) jsme v rámci digitalizace už získali. Příležitostí na spolufinancování je víc. Nechci předjímat, co bude za pět let. Máme jasnou vizi, která se bude odvíjet od toho, co se bude dít a jaké bude mít naše činnost výsledky. Sbíráme informace od lidí z oboru, sledujeme data, ukazatele a zpracováváme vlastní analýzy. Mimochodem jsme zodpovědní za třetí fázi mapování KKO v ČR v rámci Národního plánu obnovy. Zatím spolupracujeme s krajem na druhé fázi, jsme nyní (neformálně) součástí, protože budeme na výsledky navazovat. V budoucnu pak budeme podle metrik z kraje sledovat HDP, HPH, počet transformovaných subjektů, nových či inovovaných produktů apod. To je něco, co jsme schopni kvantifikovat. Za pět let můžeme vysledovat trend a vidět případný nárůst. 

Pokud se podaří replikovat příklad, jako je Fleysen, bude to obrovský úspěch. Náš region čeká i transformace v režimu inovací, ve vědě a výzkumu, AI, dále se plánuje podpora vývoje softwaru, rozvoj herního průmyslu apod. Je to vše propojené, komplexní a náročné, jak na kvalitu a odhodlání lidí, tak na i pochopení rozsahu celého KKO. Navíc změny se v tomto odvětví dějí na všech frontách. Když k tomu připočteme to, že náš kraj je krásný, dobře se tu žije, má malou hustotou zalidnění s velkým podílem zeleně a spoustou dalších benefitů, které nabízejí naše města, lze očekávat, že se nám sem podaří nalákat další talenty, nejen ty navrátivší se. Už teď vnímáme, že sem míří nové kreativní duše. 

Vy sám jste se domů vrátil, že ano?

Ano, já také. Ale nebyl jsem tu jen pár let, když jsem působil pracovně v Praze. Mentálně jsem nikdy neodešel. Nyní jsem zde a plně soustředěný na to, co tu vzniká. Dává mi smysl podpořit ten rodící se entuziasmus. Cítím energii mladé komunity a sílící uvědomění generací, které tu chtějí žít a rozvíjet svět kolem sebe i pro ostatní. 

Rozumím. Pokud někde funguje motivující prostředí, kde se něco děje, a dobrá infrastruktura, určitě to přitáhne další zájemce. Navíc je tu mimořádně krásně. Je zřejmé, že to máte promyšlené ve všech směrech a souvislostech. Dokonce si představuji, že do budoucna kraj nic podobného jako 4K nebude potřebovat, protože si všichni v KKO dokážou poradit sami a budou propojení.

Ano, to bych považoval za splněnou misi. Ale myslím si, že koncepční a analytické činnosti tu bude ještě stále dost, takže práce pro agenturu 4K bude na generace. Čím víc porosteme, tím složitější, komplikovanější bude vše uřídit. Zároveň bude potřeba tvořit další, sofistikovanější strategie pro naplnění cílů dalšího rozvoje. 

Text: Kateřina Přidalová / Kreativní Česko
Vloženo: 23. října 2023

Čtěte dál/

Největší evropský summit pro KKO poprvé v Praze

Jak na rozvoj kulturních a kreativních odvětví? Inspirujte se na největším evropském summitu kulturních a kreativních odvětví, European Creative Industries Summit 2022, který se uskuteční 21.–23. září v Praze.

I Karlovarský kraj sází na kreativitu

O strategický rozvoj kulturních a kreativních odvětví usiluje nyní i Karlovarsko. Již brzy zahájí svou činnost Kreativní kancelář, jejímž cílem bude podpora nových odvětví a oživení těch, jež mají v kraji dlouholetou tradici. V Karlových Varech tak vznikne zastřešující organizace, která bude informační, materiální i vzdělávací oporou pro místní kulturní organizace, kreativce a byznys.